Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Podnikanie v digitálnom svete

Podnikanie v digitálnom svete je fenoménom dnešnej doby. Nie, že by sme na tento biznismodel  prišli teraz, ale súčasná situácia nás donútila ešte viac konvertovať z kamenných prevádzok do tých digitálnych.

Podnikanie bez fyzického kontaktu a listinného odovzdania dokumentov medzi predávajúcim a kupujúcim, dodávateľom a odberateľom a pod. nás núti správať sa ešte zodpovednejšie, najmä po tej právnej stránke.

Naše emailové adresy a osobné údaje už nevkladáme kade tade po internete a viac dbáme na to, aký kontaktný formulár zaklikneme, komu pošleme osobné údaje k objednávke tovaru, kde si tovar nakoniec objednáme, na ktorej stránke zotrváme, aby sme si prečítali zaujímavý článok a pod.

Mať správne nastavené právne dokumenty na webe/portáli už nie je len otázka o právnej zodpovednosti, ale najmä o dôveryhodnosti predávajúceho.

Zákonmi, ktorými sa riadi online predaj a obchodovanie je samozrejme veľa; ich vymenovanie vám asi nijako nepomôže, radšej vám preto vymenujem základné právne dokumenty pre e-shop, ktoré musíte pri obchodovaní online mať zverejnené alebo pripravené k odoslaniu kupujúcemu/odberateľovi/partnerovi. Rozsah právnych dokumentov je väčší v prípade, že predávame okrem spotrebiteľov aj podnikateľom. 

Základné právne dokumenty pri online podnikaní

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop

Formulár na odstúpenie od zmluvy pre spotrebiteľov

Reklamačný formulár pre e-shop

Reklamačný poriadok

Súhlas s ukladaním cookies

Informačná povinnosť podľa GDPR


Aby som miesto článku nepísal knihu, k vyššie uvedeným názvom dokumentov som vám pripravil vzory s podrobnými návodmi a odporúčaniami, ktoré si kedykoľvek bezplatne môžete pozrieť na https://zodpovednypodnikatel.sk/onlinepodnikatel.

Dôveryhodný a zodpovedný podnikateľ, predávajúci online, by mal vedieť svoje základné práva a povinnosti a nenechávať všetko na advokátov pre prípad, že nastane problém; vtedy je už zvyčajne neskoro a aké také dopady to určite bude mať… Základné otázky typu kedy vznikne zmluva online (pri fyzickom kontakte je to podpísaním zmluvy, ale čo v digitálnom svete?), kedy je od online zmluvy možné odstúpiť (pri zanedbaní povinností až do 12 mesiacov a 14 dní), kedy môžete vrátiť len časť kúpnej ceny (potrebné rozdeliť VOP pre spotrebiteľov a podnikateľov), čo robiť s reklamáciou (ktoré lehoty dodržať a ako vybaviť reklamáciu) a pod.

Bezplatné konzultácie s právnikom z Aklp.sk

Po registrácii v Národnom podnikateľskom centre môžte získať až 10 hodín konzultácií s expertom, schválenie konzultácie NPC môže trvať niekoľko dní.

Individuálne platené konzultácie

Bez registrácie v NPC, dohodnite si individuálny termín konzultácie s JUDr.Jozefom Lukajkom, PHD.

Školenia a video školenia vhodné pre majiteľov e-shopov:

Akú formu podnikania zvoliť (pri reštarte / začiatku podnikania)

Ako zamestnávať – postupy, ktoré musí vedieť každý zamestnávateľ

Podnikateľské právne minimum – čo musí vedieť každý podnikateľ 

Viac informácií, zoznam aktuálnych školení, prípadnú prihlášku na webinár získate tu:

prihlasovanie na online webinár

Právne a daňové poradenstvo: virtuálna alebo osobná konzultácia

bezplatný webinár Predaj online – práva, povinnosti a ochrana

Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS ponúka službu virtuálnej alebo osobnej konzultácie, stačí vyplniť formulár na našom webe a budeme vás kontaktovať. Špecializujeme sa na právne služby vo všetkých dôležitých právnych oblastiach, či už je to právo e-shopov, európske a medzinárodné právo, rodinné právo, obchodné právo, trestné právo a sporová agenda.

Viac informácii o našich právnych službách nájdete na webe Aklp.sk

prihlasovanie na virtuálnu alebo osobnú konzultáciu

avatar
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD. JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 13 ročnou právnou praxou. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, v konaniach so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom na ochranu osobných údajov, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, v konaniach s inšpektorátmi práce a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Právnemu rámcu e-shopov a internetových obchodov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z., neskôr zákon č. 18/2018 Z. z., GDPR a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre spoločnosti a živnostníkov v obchodovaní online.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať