Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa
avatar
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD. JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 13 ročnou právnou praxou. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, v konaniach so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom na ochranu osobných údajov, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, v konaniach s inšpektorátmi práce a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Právnemu rámcu e-shopov a internetových obchodov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z., neskôr zákon č. 18/2018 Z. z., GDPR a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre spoločnosti a živnostníkov v obchodovaní online.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať