Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Vzdelávací portál pre zodpovedných podnikateľov

Každý zodpovedný podnikateľ vie, že je ďaleko efektívnejšie investovať do marketingových kampaní než do zbytočných pokút a sankcií. No nie každý zodpovedný podnikateľ má možnosť zaplatiť si právnika, ktorý mu vypracuje obchodné podmienky, dokument o ochrane osobných údajov, reklamačný poriadok a podobne. Väčšina podnikateľov navyše právnickú terminológiu považuje za komplikovanú. A práve preto je tu nový vzdelávací portál Zodpovednýpodnikateľ.sk, ktorý vám všetky základné právne dokumenty ponúka zadarmo. 

zodpovednypodnikatel.sk - právne vzory a dokumenty na stiahnutie zadarmo
Všetky základné právne dokumenty a vzory si môžete po registrácii stiahnuť na portáli zodpovednypodnikatel.sk. Zdroj obrázka: portál zodpovednypodnikatel.sk

O tom, prečo vznikol a ako vám dokáže pomôcť pri podnikaní na internete, sme sa rozprávali s riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s.r.o., JUDr. Jozefom Lukajkom PhD., ktorý je autorom portálu Zodpovednýpodnikateľ.sk.

1. Pán doktor, prezraďte, čo Vás viedlo k tomu, aby ste slovenským podnikateľom a e-shopárom ponúkli všetky základné legislatívne náležitosti úplne zadarmo?

JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
JUDr. Jozef Lukajka, PhD., riadiaci advokát Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s.r.o. a autor portálu Zodpovedný podnikateľ

Z dlhodobého hľadiska som sa vždy v rámci možností snažil pomôcť tým, ktorí si právne služby nevedeli dovoliť. Pre občanov je nastavený systém tak, že ak si nemôžu dovoliť (spĺňajú predpísané kritéria) služby advokáta, tak im ho štát napr. prostredníctvom Centra právnej pomoci ustanoví.

Obdobne to však neplatí pre podnikateľov; tí sú odkázaní najmä sami na seba a za služby si teda musia riadne zaplatiť. Pandémia to len umocnila, tak som sa rozhodol byť nápomocný aj bezplatnými vzormi s návodmi, odbornými školeniami, otázkami a odpoveďami a pod.

2. Autorom dokumentov na portáli zodpovednypodnikatel.sk je Vaša advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s.r.o., ktorá zastupuje klientov v súdnych sporoch, správnych konaniach so štátnymi orgánmi a taktiež sa zameriava na korporátne, pracovné, majetkové a trestné právo, ochranu osobných údajov, BOZP a eCommerce sféru. Koľko Vám trvala tvorba vzdelávacieho portálu zodpovednypodnikatel.sk?

Dá sa povedať, že sme na tom intenzívne pracovali od marca tohto roku (rok 2020) a stále je čo dopĺňať a meniť, keďže sa nám neustále menia aj právne predpisy.

Čo všetko nájdete na portáli Zodpovednypodnikatel.sk?

Dozviete sa vo video upútavke:

3. Na webe zodpovednypodnikatel.sk nájdeme množstvo vzorov, návodov a odpovedí na najčastejšie otázky. Nakoľko sú spracované veľmi precízne a zároveň zrozumiteľne, uľahčia prácu nielen začínajúcim e-shopárom, ktorí sa v online legislatíve zatiaľ možno neorientujú. Dokumenty od obchodných podmienok až po GDPR stačí vyplniť a vložiť na svoj web. Záležitosť pár minút, ktorá dokáže ušetriť tisíce €. V rámci svojej praxe ste určite riešili množstvo právnych sporov, ktoré vznikli len na základe zbytočných chýb, resp. nesplnenia si základnej právnej povinnosti pri online predaji. Aké sú aktuálne výšky sankcií za jednotlivé porušenie, resp. nedodržanie legislatívnych predpisov?

Ak sa teraz rozprávame len v rovine kontrol zo strany SOI, tak ako už bolo oznámené ministrom hospodárstva SR, na prevádzkovateľov e-shopov, webov a pod. by mal počas pandémie platiť „iný meter“. V tejto súvislosti bol aj zmenený zákon, aby po zistení „drobných nedostatkov“ Slovenská obchodná inšpekcia nepristúpila k sankcii, ale stanovila lehotu na odstránenie nedostatkov. V praxi som sa stretol s prípadmi, že SOI zastavila konania napr. z dôvodu (citácia z rozhodnutia SOI): “ Správny orgán prihliadol na to, že v súčasnej situácii je potrebné prihliadnuť na vývoj pandemickej situácie a následný ekonomický dopad na podnikateľský subjekt, ktorý v období trvania karanténneho stavu nemohol produkovať zisk, v dôsledku čoho uloženie sankcie a jej uhradenie by mohlo mať likvidačný charakter na účastníka konania…“. Ide však najmä o drobné nedostatky a postup SOI počas pandémie; uvidíme, čo nám prinesú nasledujúce mesiace. Čo sa týka súdnych konaní, kontrol iných štátnych inštitúcií, trestného stíhania podnikateľov tak tam nevnímam, že by sa situácia výrazne zmenila. 

4. Ponúkate taktiež školenia, resp. webináre, na ktoré majú klienti BiznisWebu špeciálnu zľavu. Unikátny zľavový kód nájdu v administrácii svojho webu, v sekcii Nastavenia – Výhodné ponuky. Okrem osobných a online školení je možnosť realizácie tzv. inHouse školenia na mieste, ktoré vyberie objednávateľ. E-shopári a podnikatelia, ktorí by sa na Vás radi obrátili, majú k dispozícii aj online poradňu. Môžu si vybrať bezplatné členstvo alebo mesačný, resp. ročný paušál. Prípadne audiovizuálnu konzultáciu cez Skype, Google Hangouts alebo WhatsApp. S akými otázkami sa na Vás klienti obracajú najčastejšie?

Otázky, ktoré dostávame môžeme v podstate rozdeliť do dvoch základných rovín. V prvej rovine sú otázky podnikateľov a firiem ako vypracovať a čo vypracovať, aby e-shop/web spĺňal všetky zákonné kritéria (napr. VOP, GDPR, pracovné vzťahy so zamestnancami e-shopov počas pandémie atď.) a potom druhá rovina otázok – ako sa brániť v súdnych sporoch, v konaniach so štátnymi orgánmi, v trestnom stíhaní a pod.


Je jedno, či patríte medzi začínajúcich, alebo pokročilých podnikateľov, ak chcete podnikať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou, pridajte si portál zodpovednypodnikatel.sk medzi záložky vo svojom prehliadači alebo sa rovno registrujte v online poradni:

avatar
Autor: Jana Kvasnicová V BiznisWebe pracujem od r. 2009, začínala som na supporte, kde som mala skvelú príležitosť zoznámiť sa s reálnymi potrebami a otázkami podnikateľov či majiteľov e-shopov a webstránok. A preto sa snažím hľadať také témy, ktoré vám ponúknu užitočné odpovede. Máte iný názor? Budem vďačná za váš feedback - kvasnicova@biznisweb.sk :)

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať