Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Ilustračná fotografia ako nekalá obchodná praktika

Pohrávali ste sa niekedy s myšlienkou, že vo svojom e-shope pri produktoch začnete uvádzať iba ilustračné fotografie? Myslíte si, že to je v poriadku, ak to máte vo svojich obchodných podmienkach ošetrené poznámkou, že obrázky uvádzané pri produktoch sú len ilustračné? Slovenská obchodná inšpekcia má na to však úplne iný názor.

ilustračné fotky v eshope a na webe nepoužívajte

ilustračné fotky v eshope nahraďte reálnymi fotografiami produktov, vyhnete sa tak zbytočnej pokute od SOI

Informovať zákazníka musíte vždy pravdivo

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy spotrebiteľa jasne, zrozumiteľne a samozrejme pravdivo informovať o hlavných vlastnostiach výrobku. Pokiaľ tak neurobí, dopúšťa sa porušenia zákona.

Ak teda uvediete k tovaru, ktorý predávate na svojom webe iba ilustračnú fotografiu, ktorá nezodpovedá skutočnosti, dopúšťate sa nepravdivého informovania svojho zákazníka, keďže vlastnosti výrobku, ktorý po objednaní zákazník dostane, nemusia byť úplne totožné s vlastnosťami tovaru, ktorý bol uvedený na obrázku. Za takéto konanie Slovenská obchodná inšpekcia udeľuje nemalé pokuty.

Uvádzanie ilustračných fotografií je podľa SOI nekalá obchodná praktika

Ak sa venujete predaju tovaru prostredníctvom e-shopu, pojem nekalá obchodná praktika je vám zaiste dobre známy. Známe je vám potom aj to, že nekalé obchodné praktiky sú zakázané, a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.

Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa. Údaje o hlavných vlastnostiach výrobku, a teda aj vyobrazenie výrobku musia byť pravdivé. V opačnom prípade aj takáto ilustračná fotografia, ktorá nezodpovedá skutočnosti, môže uviesť spotrebiteľa do omylu a zapríčiniť, že zákazník urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.

Ak teda budete vo svojom e-shope pri výrobkoch uvádzať iba ilustračné fotografie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti, dopustíte sa tak nekalej obchodnej praktiky, a skôr či neskôr vám hrozí udelenie sankcie od Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Je možné sa pokute za uvádzanie ilustračných fotografií vyhnúť prostredníctvom obchodných podmienok?

Je síce pravdou, že obchodné podmienky možno považovať za takzvané zmluvné podmienky a pri ich tvorbe je prípustná určitá voľnosť, avšak ani obchodné podmienky nesmú obchádzať, či dokonca porušovať zákon. Pokiaľ ste si teda mysleli, že sa zbavíte zodpovednosti, ak do svojich obchodných podmienok uvediete, že obrázky uvádzané pri produktoch sú len ilustračné, mýlili ste sa.

Takéto ustanovenie obchodných podmienok by obchádzalo zákon. Preto uvedené konanie neodporúčame.

 

Ak sa teda chcete skutočne pokute od SOI vyvarovať, neostáva vám nič iné, ako zákazníka o svojich produktoch informovať pravdivo. K pravdivej informácii tiež bezpochyby patrí pravdivé zobrazenie výrobku, ktorý predávajúci vo svojom e-shope ponúka.

Ak potrebujete pomôcť s tvorbou alebo kontrolou vašich obchodných podmienok, prípadne riešením akéhokoľvek právneho sporu, neváhajte kontaktovať Advokátsku kanceláriu Bános. Radi vám pomôžeme.

avatar
Autor: JUDr. Róbert Bános Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. Po skončení štúdií pôsobil na Okresnom súde v Dunajskej Strede. V advokácii pôsobí od roku 2008 a zaoberá sa najmä trestným, rodinným, obchodným právom a právom e-shopov. Jeho advokátska kancelária BANOS.sk je členom viacerých prestížnych medzinárodných právnických organizácií ako The International Law Office, the AEA International Lawyers Network. Okrem výkonu svojho povolania prednášal právo na Vysokej škole Gábora Dénesa v Budapešti. Má bohaté skúsenosti s tvorbou obchodných podmienok, ochranou osobných údajov, s poradenstvom pre start-upy a e-shopy. V rámci svojej publikačnej činnosti je autorom publikácie Zákon o rodine – Veľký komentár /Eurokódex 2015/ a autorom a spoluautorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať