Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Práca na voľnej nohe – freelanceri

Existujú ľudia, ktorí nehľadajú prácu na plný úväzok. Hovoria si freelanceri. 

Doslovný preklad by v slovníku znamenal čosi ako ,,nezávislý pracovník“. Freelancer je niekto, kto sa necháva najímať firmami a poskytuje svoje služby samostatne, alebo prostredníctvom agentúr a freelance platforiem. 

freelanceri, freelance agentúra

Počas pandémie sa záujem o online prácu zvýšil. Zapríčinil, že ľudia, ktorí zatiaľ nepracovali ako freelanceri, o tejto možnosti teraz uvažujú. 

Freelanceri predstavujú jeden z najrýchlejšie rastúcich segmentov odborníkov, pričom v USA tvoria skoro 1/3 pracovnej sily k roku 2022. Dá sa predpokladať, že podobné trendy rastu práce na voľnej nohe zavítajú časom aj do Európy. 

Kto sú freelanceri?

Freelanceri sú prevažne SZČO osoby „na voľnej nohe“. V jednom čase môžu mať freelanceri rozpracované projekty s viacerými klientmi. Pretože tento typ práce nemusí byť dlhodobo viazaný na jedného klienta. 

Pokrývajú širokú škálu digitálnych služieb:

  • správa sociálnych sietí,
  • vytváranie webových stránok,
  • marketingové riešenia,
  • administratíva,
  • zákaznícka podpora,
  • SEO,
  • a mnoho ďalších online služieb.

Existujú rôzne typy freelancerov, napríklad podľa segmentu poskytovaných služieb to môžu byť: web developeri, virtuálne asistentky, copywriterky a pod. 

Delia sa aj podľa toho, ako pracujú. Niektorým vyhovuje jeden stály dlhodobý projekt, iní pracujú súčasne na viacerých projektoch a časť freelancerov má TPP prácu a freelance robí ako možnosť ďalšieho privyrobenia.

Cenotvorbu si freelancer nastavuje sám. Zárobok vyplýva z jeho odbornosti a skúsenosti, od typu ponúkanej služby a toho, či pracuje na slovenskom, alebo zahraničnom pracovnom trhu. Hodinová sadzba freelancera musí byť minimálne raz taká veľká, ako je hodinová sadzba zamestnanca.

Prečo? 

Pretože freelancer, ktorý pracuje legálne, si platí všetky náklady do sociálnych a zdravotných inštitúcií sám.

Keď ide človek prvýkrát na ,,voľnú nohu“, stojí nevyhnutne pred rozhodnutím, čo, komu a za koľko ponúkať. Veľa ľudí sa pozerá len na to, čo ich baví, ale dobré je zvážiť aj ďalšiu otázku: Čo chce trh.

Začať s freelancingom je jednoduché. Podstatné je, aby dal freelancer ľuďom okolo seba vedieť, že sa stal freelancerom.  Môže to urobiť pomocou vlastnej webovej stránky alebo registráciou na freelance agentúre. Oba spôsoby majú svoje výhody a nevýhody. 

českých a slovenských freelancerov nájdete na pupa-va.com

Prečo sa oplatí pracovať s freelancermi?

1. Platba len za dokončené úlohy

Táto výhoda platí pri objednaní služieb cez freelance platformu. Klient má peniaze v úschove platformy až do momentu, kedy sám  potvrdí, že služba bola freelancerom úspešne dokončená. Okrem spomínanej výhody šetrí klient s freelancerom peniaze za réžiu, platené voľno a iné poplatky, ktoré by bežne platil zamestnancovi. 

2. Časová flexibilita

Bežne pri hľadaní pracovnej sily klienti strácajú čas výberovým procesom. Tu platí, že ak klient potrebuje službu, objedná si freelancera a v momente dokončenia sa ich spolupráca opäť preruší, pričom nie je vylúčená do budúcna. Tak isto vo freelancingu nehrozia prestoje v práci. Neexistuje nutnosť vymýšľania nepotrebných úloh, ako to býva v niektorých zamestnaniach. S freelancermi sa klient vždy dohoduje na obdobie, na ktorý ho potrebuje. Navyše freelanceri pracujú v stanovených termínoch a nestrácajú čas zbytočnými stretnutiami alebo neproduktívnymi úlohami.

3. Šetrenie peňazí

Freelanceri si uvedomujú silu trhu. Vedia, že je nutné neustále vzdelávanie. Väčšina z nich investuje veľa prostriedkov do vzdelávacích kurzov, ktoré zvýšia ich odbornosť. Na základe odbornosti si vedia vypýtať aj vyššiu hodinovú sadzbu. A navyše, nie je nutné zabezpečovať kancelárske priestory a platiť zamestnanecké odvody za freelancera.

4. Promptnosť

Zapojenie freelancerov do projektov dáva klientom možnosť ihneď zosúladiť freelancera so špecifickými potrebami. Šetria si starosti so školením súčasných zamestnancov len pre jeden konkrétny projekt. V prípade dostupnosti osloveného freelancera je možnosť začať pracovať na klientovom projekte ihneď. 

5. Široká škála expertov

Klienti nie sú obmedzení počtom a špecializáciou freelancerov, ktorých vedia prenajať. Na jeden projekt si dokážu vyskladať celý tím freelancerov, pričom každý je odborník v inej oblasti. Samotní freelanceri sa snažia od seba odlíšiť a poukázať na jedinečné zručnosti, ktoré ovládajú. 

6. Zabezpečenie kvality a motivácia

Freelanceri musia poskytovať vysoko kvalitnú prácu. Len tak si dokážu udržať klientov, získať odporúčania a udržať svoje podnikanie v chode. Zamestnanci na plný úväzok môžu časom strácať motiváciu maximalizovať produktivitu a vytvárať výnimočnú prácu. Práca freelancerov je od kvality práce závislá.

7. Jednoduchý postup

S nízkymi až žiadnymi nákladmi dokáže klient vyskúšať prácu s freelancerom cez platformu. Na platforme Púpava môže zadarmo pridať pracovný projekt alebo vybrať službu, ktorú ponúka freelancer. Okrem toho, nemusí strácať čas vypracovaním zmlúv a faktúr, pretože tie sú vytvorené automaticky. 

Pár slov na záver

Podnikanie na voľnej nohe dáva slobodu robiť predovšetkým tú prácu, ktorá človeka napĺňa a zároveň živí. Z vlastných chýb sa freelancer môže naučiť veľmi veľa a vždy môže freelance podnikanie pretvárať na vlastný obraz.

Freelance je zosobnením hodnôt:

Nezávislosť. Voľnosť. Sloboda.

Dnes vďaka freelancu je možné pracovať kdekoľvek a spolupracovať s úžasnými ľuďmi z celého sveta na projektoch, ktoré si freelancer vyberie podľa toho, čo ho práve najviac osobne aj profesne zaujíma.

Ak ste pripravení začať a vyskúšať rozšíriť vaše podnikanie, alebo začať kariéru freelancera, vyskúšajte zadarmo freelance platformu Púpava, kde sa biznis spája s talentami rýchlejšie, ako kedykoľvek predtým.

avatar
Autor: Mgr. Alexandra Enina Je spoluzakladateľkou česko-slovenskej freelance platformy PÚPAVA. Počas materskej pôsobila ako virtuálna asistentka a časom vznikla myšlienka založiť freelance agentúru, ktorá bude združovať freelancerov so špecializovanými zručnosťami na digitálne služby. Spolu s manželom sa aktívne venuje freelance platforme, kde sa klienti dokážu rýchlo, moderne a online spojiť s profesionálmi, ktorí dokážu pomôcť s biznisom v mnohých smeroch.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať