Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Chcete napredovať? Rozprávajte sa s priateľmi

ako funguje mastermind groupV živote aj biznise vedia človeka nečakane posunúť aj zdanlivé drobnosti.

Napríklad pravidelné stretnutia s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Robili tak mnohí velikáni ducha a činu: J.R.R. Tolkien, Henry Ford, Thomas A. Edison, u nás napríklad Karel Čapek so svojimi „pátečníkmi”.

Aby sa na stretnutiach len neklábosilo, ale aby boli efektívne, je dobré dať im formu. Účinná je napríklad metóda Mastermind Groups. V čom všetkom môže pomôcť?

Zodpovednosť

Na stretnutiach mastermind skupín sa ich účastníci rozprávajú aj o svojich plánoch. Nuž a keď sa k niečomu zaviažete pred skupinou, tak to s veľkou pravdepodobnosťou dodržíte. Nechcete ľudí sklamať.

Spätná väzba

V takýchto skupinách sa zvyčajne stretávajú ľudia, pracujúci v rovnakej branži. Majú podobné skúsenosti, ale iný pohľad na veci. To je veľmi cenné. Vďaka tomu vedia problémy či otázky vidieť z nečakaných strán a ponúknuť riešenia, na ktoré by človek sám neprišiel.

Spoznávanie silných stránok

Pri rozhovore v skupine môže človek zistiť, že to, čo je pre neho hračka, je pre iného neriešiteľný problém. Často sa stáva, že si nie sme vedomí svojich silných stránok. V skupine ich môžeme ľahko odhaliť.

Sebareflexia

Štruktúra takýchto stretnutí zvyčajne dáva každému z účastníkov priestor, aby ostatným povedal o svojej činnosti v poslednom čase. Vďaka tomu je člen skupiny motivovaný na stretnutie sa pripraviť a rozmýšľať o tom, čo a ako robil. Dostane čas a dôvod pre sebareflexiu.

Spolupráca

Na mastermind stretnutiach spoznáte ľudí, ktorí majú iné talenty a schopnosti ako vy. Preto tu môžete ľahko nadviazať spoluprácu a pomôcť si navzájom pri konkrétnych projektoch. V rámci skupiny si môžete vzájomne pomôcť aj s propagáciou – napríklad zdieľaním na sociálnych sieťach či na blogoch.

Výsledky

Plniť ciele, ktoré ste si stanovili a prežívať úspech ostatných zvyšuje sebadôveru. Tá, v kombinácii s podporou skupiny a spätnou väzbou, ktorú tu získate, prináša časom očividné výsledky.

Ako mastermind skupinu vytvoriť a viesť?

Najjednoduchšie je zapojiť sa do skupiny, vedenej profesionálnym facilitátorom. Mastermind skupinu však môžete vytvoriť a viesť sami. Ľudí, ktorých by ste v takejto skupine chceli, najľahšie nájdete na sociálnych sieťach alebo rôznych fórach – ak ich teda nepoznáte z reálneho života. Dôležité je, aby členovia mastermind skupiny mali rôzne povolania, aj keď z príbuzných oblastí. Tak sa budete môcť najlepšie navzájom obohacovať. Ideálna veľkosť skupiny je okolo 6 ľudí.

Ako to funguje?

Keď máte svojich ideálnych 6 ľudí,

– dohodnite si pravidelný čas stretávania (pokojne aj cez Skype či inú online platformu,) najlepšie na 1-2 hodiny týždenne.

– Stanovte, kto bude strážiť čas a stretnutie moderovať.

– Je dobré, ak členovia skupiny vedia, ako podávať kvalitnú spätnú väzbu a ovládajú ďalšie základné komunikačné zručnosti.

– Pred každým stretnutím sa pripravte. Zhrňte si, čo ste od posledného stretnutia robili, čo ste dosiahli a čo sa vám nepodarilo.

– Stretnutie začnite vzájomným zdieľaním týchto reflexií.

– Potom by sa skupina mala venovať problémom, ktoré jej členov trápia. Môže to vyzerať tak, že každý si vyberie svoj najpálčivejší problém a požiada ostatných o radu. Alebo sa môžete každý týždeň venovať len jednému členovi, zato do hĺbky.

– Stretnutie ukončite kolom, v ktorom si každý stanoví cieľ na ďalšie obdobie.

Ak vás táto téma zaujala, prečítajte si viac informácií o metóde Mastermind skupín.

tip Tip:

Ak sa chcete na prezentáciu vašich cieľov pripraviť , odporúčame napr. nástroj Prezi alebo Coggle.

avatar
Autor: Miro Pastorek Miro Pastorek je copywriter zo siete kreativnepero.sk. Rád pracuje s priateľmi a miluje diskusie v kaviarni.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať