Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa
avatar
Autor: Ing. Martina Kroupová Ochrane osobných údajov sa aktívne venujem od roku 2005. Podieľam sa na analýzach spracúvania osobných údajov a spolupracujem pri vypracovávaní bezpečnostných projektov. Som hlavnou autorkou a gestorkou Centra ochrany osobných údajov na coou.sk, kde zároveň vediem odbornú poradňu. Pôsobím ako lektorka odborných školení a som autorkou knihy Ako úspešne zvládnuť ochranu osobných údajov.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať