Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Mikrodáta, JSON-LD, Štruktúrované dáta – usmernite robotických spracovateľov obsahu

Cieľom každého webu je podať čo najzrozumiteľnejšie informáciu návštevníkovi. Okrem “ľudských” návštevníkov sú aj rôzni robotickí spracovatelia webu, ktoré sa snažia extrahovať a spracovať obsah stránok či už za účelom indexácie pre vyhľadávače, generovanie skrátených súhrnov (napr. pre náhľady zdieľaných odkazov) alebo napr. aj pre použitie v generatívnych umelých inteligenciách ako Chat GPT.

Úlohou redakčného systému je uľahčiť prevádzkovateľovi e-shopu jeho prácu aj v tomto smere a to tak, aby vôbec nemusel pracovať s kódom a aby systém generoval všetko tak, ako je to potrebné. Preto aj v BiznisWeb.sk nájdete nastavenia pre jednotlivé jazykové verzie e-shopu so súhrnným názvom Štruktúrované dáta. Pripravili sme pre vás podrobnejší článok na túto tému.

V tomto článku sa dozviete viac informácií o tom:

Čo sú štruktúrované dáta a prečo sú dôležité?

Štruktúrované dáta sú informácie, ktoré sú usporiadané a označené tak, aby ich dokázali správne čítať a spracovať rôzne systémy, najmä vyhľadávače. Predstavte si ich ako podrobný popis vášho webu a jeho obsahu, ktorý je zrozumiteľný nielen pre ľudí, ale aj pre robotov. Keď správne využijete štruktúrované dáta, môžete zlepšiť šance, že vaše stránky budú zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania s bohatšími informáciami, napríklad s cenami produktov, hodnoteniami či dostupnosťou na sklade.

Tieto dáta sa používajú aj pre ľudských zákazníkov a budú môcť byť použité v krátkej budúcnosti aj do ďalších funkcií ako napr. e-maily pre zákazníkov, no nemenej dôležité je aj ich využitie na presné popísanie Vášho biznisu pre Google a ďalších.

Prečo vypĺňať štruktúrované dáta?

Z praktického hľadiska, chceme dosiahnuť napr., aby Google zobrazil pre náš obchod v SERP (vo výsledkoch vyhľadávania) výsledky, ktoré budú viac ako len odkaz a iba strojovo určený nápis a súhrnný text – pri produktoch môžeme dosiahnuť zobrazenie ceny, zaradenie od kategórii cez breadcrumbs, skladový status a ďalšie. Pri vyhľadaní vašej firmy môže zobraziť odkazy nielen na váš web, ale aj kontaktný telefón alebo e-mail a odkazy na sociálne siete vášho biznisu. Samozrejme, toto chovanie nie je možné od Google ani iných vynútiť, no prvý krok musí byť od webovej stránky.

Lepšie porozumenie obsahu webu

Sémanticky správne napísaný a označený web, ktorý má správne rozdelenie textu na odstavce s nápismi, zvýraznenia textu a odkazov, správne použitie zoznamov, tabuliek, ale aj použitie HTML5 značiek na organizáciu celého webu, pomôže porozumieť obsahu obom typom návštevníkov, no pre tých robotických je vhodné poslať dôležité údaje explicitne. 

Ako štruktúrované dáta ovplyvňujú SEO a výsledky vyhľadávania?

Predstavme si výsledky vyhľadávania napríklad v Google. Keďže vyhľadávače používajú štruktúrované dáta na lepšie pochopenie obsahu vašich stránok, správne označené dáta môžu výrazne zvýšiť viditeľnosť vašich stránok v SERP. 

Kľudne sa môže stať, že ak má váš produkt lepšie štrukturovaný a pútavý snippet, bude mať váš odkaz vyššiu mieru prekliknutia (CTR), pretože užívatelia vidia viac relevantných informácií už priamo v SERP. Vyššie CTR môže do budúcna zlepšiť pozíciu vášho webu vo vyhľadávaní, čo znamená viac návštevníkov a potenciálnych zákazníkov = vyššie konverzie. Viac o štruktúrovaných dátach v Google Search.

V tomto článku popíšeme všetky štruktúrované dáta, ktoré sú posielané na webstránkach a e-shopoch od BiznisWeb.sk 

Najprv si ale povedzme o 2 základných technológiách, ktoré umožňujú definovať texty, produkty, ale aj vás ako prevádzkovateľa webu cez spomínané Štrukturované dáta. Sú to Mikrodáta a JSON-LD. Obe fungujú na rovnakom princípe: označíme položku, ktorú chceme definovať, aby sme dali najavo exaktný typ položky, uvedieme URL na definíciu typu tejto položky (jej tzv. schému) a potom definujeme chcené vlastnosti položky, ktoré podľa schémy môže, alebo dokonca musí mať.

Mikrodáta

Ide o označenie elementov HTML, ktoré obsahujú hodnoty, priamo cez atribúty týchto elementov. V zdrojovom kóde stránky ich môžete rozoznať cez ich názvy itemprop, itemscope a itemtype, prípadne aj itemref. Položky sa teda označuju priamo časti textu stránky, ktoré vidí aj ľudský návštevník. Položky ktoré nie sú priamo uvedené v texte v žiadanom formáte alebo je náročne ich označiť, môžeme poslať pomocou tagu <meta>.

Príklad mikrodát - článok v bloku Novinky

Príklad mikrodát – článok v bloku Novinky

Mikrodáta sú použité v starších šablónach Default a Flat, ale aj vo Verone.

JSON-LD

Je to definícia dát cez formát JSON, teda Javascriptová objektová notácia, opäť definované podľa URL so schémou pre položky, ktoré chceme označiť. LD v názve je skratka pre Linked data, teda pripojené dáta, pretože obsah stránky je popísaný mimo textu stránky. Je teda jednoduchší na spracovanie (keďže extrahovanie dát je pre robot jednoduchšie), no treba sa uistiť, že definícia JSON-LD a obsah webstránky majú rovnaký zmysel a hodnoty. Je to najviac odporúčaný formát pre štruktúrované dáta.

Príklad JSON-LD - článok v bloku Novinky

Príklad JSON-LD – článok v bloku Novinky

JSON-LD sú použité v šablónach Paris a Barcelona, no aj v ostatných šablónach pre schému popisujúcu vlastníka webu (Organization).

Ďalšie príbuzné technológie 

schema.org

Ako bolo spomínané, mikrodáta aj JSON-LD potrebujú URL s definíciami schém položiek. Aby boli tieto schémy zjednotené naprieč prehliadačmi a web aplikáciami, veľké spoločnosti založili a spolupracujú na zladení definícii naprieč webom. Výsledkom tohto úsilia je schema.org, ktorá obsahuje dokumentáciu schém, ktoré veľké vyhľadávače ako Google, Bing, Yahoo! a Yandex podporujú a preto ich používajú aj ďalšie spoločnosti a web aplikácie.

Schémy

Schémy využité pre časti stránok, t.j. aké obsahujú vlastnosti. Ak je to možné, sú poslané bez ohľadu, či schéma na danej šablóne používa Mikrodáta alebo JSON-LD. 

Internetové obchody a webstránky od Biznisweb.sk obsahujú nasledujúce schémy vlastností:

Produkt – použité v Detaile produktu.

Schéma typu Product, obsahujúca vlastnosti name, image (zoznam obsahujúci hlavný obrázok a obrázky produktovej galérie), description, brand (typu Brand s name a url), sku (nastavený identifikátor), review (recenzie typu Review, môže obsahovať reviewRating, autor, datePublished, name a reviewBody), aggregateRating (všetky hodnotenia produktu, aj tie bez pridruženej recenzie) a offers (čo je schéma typu buď AggregateOffer alebo Offer, ktoré popisujú cenu produktu),

typ AggregateOffer – je zobrazený, ak ide o zobrazenie detailu produktu, ktorý obsahuje viac kombinácii variant v rôznych cenách. Má vlastnosti offerCount, lowPrice a highPrice,

typ Offer, obsahuje vlastnosti url, price, availability (skladom alebo nie), priceValidUntil (nastavené buď hodnota produktu zobrazené do, alebo +1 rok od aktuálneho dňa), priceCurrency a itemCondition (ak je nastavené, že ide o predávanie použitého produktu).

Pozrite sa, ako by mohol vyzerať výsledok vyhľadávania (SERP) pre konkrétny produkt:

Výsledok vyhľadávania (SERP) pre konkrétny produkt

Breadcrumbs (Domov > Drobčeky > Chleba 🙂) – použité v detaile produktu, stránkach, kategóriach, článkoch.

Schéma typu BreadcrumbsList s položkami obsahujúcou position, name a item (odkaz na stránku).

Článok v bloku Novinky

Schéma typu Article, obsahuje vlastnosti headline, description, author.name, publisher.name, publisher.logo, interactionCount, image, url, thumbnailUrl, discussionUrl, dateModified, datePublished.

Zoznam článkov bloku Novinky

Schéma typu itemList (zoznam položiek) s položkami obsahujúcou url.

Organizácia (generované zo štruktúrovaných dát) – použité v hlavičke na každej stránke.

Schéma typu Organization s vlastnosťami url, logo, name, sameAs (pole odkazov na sociálne siete), email, telephone, contactPoint (ktorý obsahuje opať telephone a email) a address (typ PostalAddress).

Typ PostalAddress obsahuje vlastnosti streetAddress, addressLocality, addressCountry, addressRegion a postalCode.


Ilustračný obrázok zobrazenia Organizácia priamo od Google:

Ilustračný obrázok Schema.org/organization

(Zdroj: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/organization)

Webová stránka – použité v hlavičke na každej stránke.

Schéma typu WebPage s name (titulok stránky), description a image (buď obrázky z Nastavenia stránky, kategórie alebo hlavné obrázky Detailu produktu alebo článku v bloku Novinky).

Je to ekvivalent vlastností na zdieľanie odkazov na sociálne siete, teda ekvivalent dát posielaných cez Facebook Open Graph.

Ukážka, kde sa vypĺňajú Vlastnosti stránky – záložka SEO v BiznisWeb.sk:

Vlastnosti stránky - záložka SEO v BiznisWeb.sk

Galéria v bloku Galéria

Schéma typu itemList (zoznam položiek) a typu imageObject (obrázkový objekt).

Vlastnosti imageObject: url, name, image.

Facebook Open Graph

Trochu odlišnou technológiou na zdieľanie informácií o stránke je Facebook Open Graph, no ten slúži na zásadne obmedzenejší cieľ a to zobrazenie odkazov pridaných na Sociálne siete, hlavne teda pre Facebook. Chce definovať iba informácie ako Názov a Opis stránky, s reprezentatívnym obrázkom alebo videom. Nedefinuje napr. ecommerce dáta. Tieto hodnoty pre podstránky, ktoré môžu byť takto zhrnuté, ako napr. Detail produktu, článok z bloku Novinky majú aj stránky a e-shopy od BiznisWebu, no nejde o mikrodáta alebo JSON-LD.

Ukážka, kde sa vypĺňajú Vlastnosti stránky – záložka Hlavné v BiznisWeb.sk

Ukážka, kde sa vypĺňajú Vlastnosti stránky - záložka Hlavné v BiznisWeb.sk

Príklad Facebook Open Graph na homepage e-shopu:

Príklad Facebook Open Graph na homepage e-shopu 

Príklad Facebook Open Graph na homepage e-shopu 

Kde vkladať štruktúrované dáta v BiznisWebe?

V BiznisWeb.sk nastavíte štruktúrované dáta pre jednotlivé jazykové verzie e-shopu, ktorými popíšete váš e-shop, čo predáva, logo, kontaktné údaje a odkazy na vaše sociálne siete. Prístup k štruktúrovaným dátam pre schému typu Organization je priamo v hlavnom zozname jazykových verzií. Ak v sekcii Stránky alebo Produkty myšou prejdete nad riadkom s jazykom, na hover efekt sa zobrazí možnosť upraviť štruktúrované dáta pre danú jazykovú verziu.

Ukážka, kde vkladať štruktúrované dáta v BiznisWeb.sk:

Ukážka, kde vkladať štruktúrované dáta v BiznisWeb.sk
Štruktúrované dáta v BiznisWeb.sk

Viac info návod: https://www.biznisweb.sk/a/1405/strukturovane-data-pre-jazykove-verzie

Ako si viem skontrolovať štruktúrované dáta?

Použite nástroj na testovanie štruktúrovaných dát:
https://search.google.com/test/rich-results?hl=sk

Záver

Implementácia štruktúrovaných dát na váš web je kľúčová pre zlepšenie jeho viditeľnosti a porozumenia obsahu robotmi aj ľudskými návštevníkmi. Mikrodáta a JSON-LD sú dve základné technológie, ktoré vám umožnia definovať a zdieľať dôležité informácie o vašom biznise efektívnym spôsobom. Okrem toho, využitie schema.org zaisťuje, že vaše dáta budú kompatibilné s najväčšími vyhľadávačmi. Facebook Open Graph umožňuje efektívne zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach. Investícia do správnej štruktúry a označenia dát môže viesť k lepšiemu SEO a vyššej miere preklikov, čím zvýšite svoju konkurencieschopnosť a úspešnosť na internete.

avatar
Autor: František Haško František je dlhoročný a významný člen teamu BiznisWeb.sk. Pracuje na webdesignových šablónach, je koder a frontend UI designer. Výsledkom sú perfektné e-shop šablóny, ktoré sa rýchlo načítavajú v prehliadači a takisto Google a iné roboty ich s ľahkosťou prelúsknu.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať