Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Ako vybudovať silnú značku a komunitu v lokálnom nárečí – rozhovor s Máriom Šturdíkom

rozhovor s Máriom Šturdíkom z Ortodoxní Nitrančani o tom, ako vybudovať silnú značku a komunitu v lokálnom nárečí

Zdroj foto: archív Mária Šturdíka

O tom, že jedným z dôležitých aspektov úspešného podnikania na internete je hovoriť tak, aby vám zákazníci rozumeli, niet pochýb. Mário z ortodoxninitrancani.sk sa preto rozhodol, že spojí Trogárov z Nitry a opráši ich nárečie. V roku 2013 založil Facebook stránku Ortodoxní Nitrančani (ON), ktorá má momentálne viac ako 14 000 členov a ako sám povedal: „mám ohromnú rados s toho, že úsmev prinášá aj sellákom na žgraňe :)“.

Keď si u nás v roku 2017 vytvoril e-shop a začal predávať nálepky a Ronné listy a Česné uznaní, s nadšením sme sledovali, ako sa jeho biznisu bude dariť.

Viac o tom, prečo sa rozhodol založiť a budovať takúto skvelú komunitu a značku ON, sa dozviete v interview:

1. Mário, ak som sa správne v FB stránke dočítala, ste učiteľ. V akej škole a aké predmety vyučujete? Ako zareagovali Vaši kolegovia z učiteľského zboru/ alebo konkrétne riaditeľ, keď ste im povedali, čo chystáte? Alebo priamo rodičia?

Mário Šturdík - Ortodoxní Nitrančani

Mário Šturdík, špeciálny pedagóg z Nitry, administrátor skupiny Ortodoxní Nitrančani (ON) a majitel e-shopu ortodoxninitrancani.sk sa rozhodol oživiť nudné scrollovanie Facebookom a prinášať Trogárom vtipný a hodnotný obsah v trogárčine. Prečítajte si Máriov inšpiratívny podnikateľský príbeh o tom, prečo sa rozhodol oživiť dialekt svojich predkov a ako vybudoval značku Ortodoxní Nitrančani.

Učím špecjálnej záklannej škole internátnej reedukačnom zarádení pre deti z lachkým aš strenným mentálnym stupňom postihnuťá oblasti problémového chováňá. Volakedy sa to volalo polepšovňa. U nás sa decká ve veku ot 7 do 16r. Škola je rozdelená na špeciálnu ZŠ,  ďe máme elokuvané trédy a žáci k nám dochádzajú, buť z rodín prípaňňe z deckých domovóv. Druhú čas pracoviska tvorí reedukačné centrum, kerom sa nachádzajú chovanci, nakolko ich výchova a schopnos funguvať bežných záklanných školách bola už neprijatelná. Tétok decká tu aj byvajú internátnej časti. Ide predešeckým o decká ze socjálne nevyhovujúceho prostreďá, de apsentuje ňé len správna výchova, ale je často aj níska životná úroveň rodin a vaččina čvargy má za sebu kriminálnu minulosť, rózne závislosti, záškoláctvo. U nás sa ocitli po dohode z deckýma domovma, zákonnýma zástupci, alebo im bola narádená ústavná lédžba kurátorma, či súdma. Našom zaráďeňí sa deti s celého Slovenska a zme jenna z dvoch taktok špecjálne zameraných škól, keré spája špecjálne školstvo spolu z reedukáciju na vysoko odbornej úrovni. Ďaka rozmanitej zmesi decék je robote ždy veselo a vrískame ot smíchu. Mnohí z nich sa velice šikovní a ozaj nadaní. Okrem sprostostí čo narobá, veďá kolkorázy pichnúť do vačku aj decká uplne zdravé. Mňa tátok robota napĺňá a dáva mi obrovský rozmer zásanného významu, prečo a jag sa škola a individuálny prístup dóležité pre mladú generáciju ňešného sveta.

O mojej stránke a komunite vedela pani zastupkyňa, kerá ma oslovila s ponuku pracuvať s tymato deťma. Sama je členom našej komunity spolu pani raditelku a boli nimi ešte skór jak zme sa spoznali a poctaťé ORTODOXNÍ NITRANČANI ma dovélli súčasnéj robote.  Nevidím dóvot aby som o svojich zálubách a aktivitách ve volnom čase informuvav svojho zamesnávatela, lebo rodičov svojich decék. Moja učiteľská bezúhonnosť je 100 percentňe profesijonálna a zotpovenná. Filozofiju, kerú ON razí, potporujú mnohí rodiči, sa jéj aktívnyma členma aj bes toho aby im bolo nutné volačo vysvetluvať. Týmtok by som sa ale aj sťev velice pekne poďakuvať veďeňú za ponúknutú šancu, hovacky lucký prístup a intergalaktickú potporu, kerej sa mi z ich strany dostáva ňé len po pracovnej stránke. Zme tamek jag rodina. To je presne to, čo potrebujú aj naši žáci z nás cítiť. Samotní žáci poznajú našu komunitu a fanďá nám. Jej tajomstvo spočíva humore, a ten je im blísky. Pristup na stránky šak majú obmedzený, snažím sa ich vécť cestu slušnosti šak furt sa to len deti. Naša stránka neni určená slapším povahám :).  Jéj popise je to jasne napísané.

popis skupiny Ortodoxní Nitrančani

V skupine ON platí, okrem iného, aj fonetický pravopis – píš, ako počuješ

Záleží nám na slušnej výchove a zdeláňí mláďeže, preto upozorňujeme rodičov, že bárdo pot patnás tu je na vlasné riziko a za jeho mravnú výchovu ňeňeseme žánnu zotpovennos. Je zájme rodiča, aby sleduvav, jaké stránky jeho decko na internete naštevuje, čo píše a komentuje. Stránka nepreberá žánnu zotpovennos za plyv na čvargu. Poznám žákov aj mojích, kerí na stránku radi choďá, ale každý z rodičov bov upozornený. Ono je to tag, že sami rodiči sa fanúšikma stránky a je už na nich, či svojmu decku dovolá sleduvať hu, lebo ňé.

2. Prečo ste sa rozhodli, že založíte FB skupinu, kde sa bude komunikovať v trogárčine?

Myšlénka založiť FB stránku sa zrodila spolu z myšlénku FB opustiť. Dvacátéhopáteho februvára 2013 som dospev do štádija, kedy som sa rozhodov FB opustiť, nakolko mi živote  vác brav jag dávav. Som človek, kerý je od malička naprogramuvaný luďom dávať a tešiť sa s toho. FB mi začav vác brať, bov príťažú. No, a sťev som volačo zmeniť aj tejtok oblasti. Moc mojich spolupatrijotóv, kamarádov, kolegóv, rodiny sa vyjadruvalo, keť som sa ich pýtav, že FB je hovadina a len to bere čas a sukromí. Naprék tomu tam šecci trčali! Moc rázy len tag lofím a kukám doblba, rozmýšlam nat tým,  do čo povedav a prečo… filozofija je mój oblúbeny smer a spolu z psychológiju ze mňa robí straťený prípat. Pristavev som sa tedy nat dvoma vecáma.

Čas a hovadina.

Čas je presne ten, kerý má z nás málodo, a naprék tomu ho plytváme nat klavesnicáma aparátov, čo nás vác a vác occudzue a stavá skutečnú reálnu socjálnu stenu. Je tak lachké zmadžgnuť tlačillo myši a urobiť “lajk”, ale neporovnatelné s tým, že dotyčného potlapkáme po pleci, zdrapňeme paprču, postískame a povíme, že to, čo robí, nás teši, dáva silu, vyvolá úsmev a podobne. Plaťí to aj opačňe. Ždy je lepšé opluvať človeka osobne, jak drahý aparát (sranduem). FB to pochopev velice friško a do svojich ikoňék implementuvav nové, vyjadrujúce pocity, nalady… furt je to šag neosobné. To, že by som luďí donútev zahodiť socjálne aparáty, som zavrhov jako prvé, nakolko, čo si bueme vyprávať, je len utopická teórija.

Tak som sa zamerav na to, aby čas strávený nat aparátma bov aj efektívny. A s tým sa spája druhý pojem, nat kerým som sa pozastavev. Hovadiny. Lajk je málo. Ja stem, aby človek za tým aparátom  vrískav a napísav o tom. Aby jeho pocit, kerý ho robí šťasným, napríklat preňésov medzi ostatek sellače do sveta na opačnom konci zemegule. Aby čas, kerý míňa na aparát ve svojéj paprčii, bov zdrojom zábavy. Na 2 veci ludí maju ždy, čas a peňáze. Džombať a vycírať sa. Na šeckom a pri šeckom, aj keť chleba ňebue. Preto majú hry od ňepamati úspech. Zábava je omoc zdravšá zázávislosť jak sa alkohol, drogy, cigaretle. Trogár je človek, kerý dójde uplastuvaný z roboty, saňňe si a prvé, čo otvorí okrem piva z laňňičky je … – FB. Myslím, že obrazne to taktok móžem pomenuvať. To, že sa potrebueš rosčuluvať, je to najmenéj. Paradoxne, práve FB, medijá a soc. síťe sa zdrojom nenávisných pocitóv, prejavóv, myšlenék. Ty steš precca oddychuvať a vycírať klofáky, žvachliť chrumky, vyložiť čongále na kanapu a podobne. Aby som mohov docíliť želaný efekt, mosev som vymysleť, čo sa luďom lúbi a čo ich spája. Ludovo povedané, na čo skočá bes toho, aby moseli uvažuvať, či je to dobré, lebo to avtomaticky už veďá, že je a vedeli uš pret tým. A tak som začav prvýma fotkáma, a kedže fotení je moja veliká a dlhoročná záluba, nemav som o vlasné fotky núdzu. Ešte prettým som šak mosev vymysleť méno stránky. Dlho som ňerozmýšlav, lebo som veďev, do som a otkál som. Názov sa stretóv z velikým úspechom a pochopev som, že rovnaké pocity patrijotizmu sa zakorenené každom, do milue svoju vlast, svoj domov, rodisko. Dóležité šag ňeňi urobiť volačo, čo luďi sťú, lebo luďí sa ňeňii ďační. Luďí hundrú a frflú na šecko. Dóležité je robiť šecko ze srcca, z lásku, dávať pečátku svojéj duši, osobnosti. A je to práve tentok element, kerý luďí potrebujú viďeť. Ten nejde sfalšuvať, aňi umelo vytvoriť. A buť sa zalúbiťe, lebo ňé. Jesli ano, vaša robota bue doceňená. Jesli ňé, pripravte sa na tvrdú kritiku, ohováraňí a špinu. Zažívam oboje a to je dobre. Mám ždy dóvot tešiť sa taktok s každéj pochvaly a pády ma držá čválama na zemi, že sa mosím ešte vela učiť. Z mójho pohladu som za obidvee rát, lebo len ďaka tomu mám chuť a motiváciju byť vác kreatívny. Tancuvať na ostrí noža už neská ňeňii umeňí, ale udržať sa tam a nepannuť je výzva ;), zatál sa mi to darí 6 rokov.

3. Svoj e-shop ste tomuto plánu dokonale prispôsobili, dokonca aj prekladom popiskov. Okrem klasických názvov ako Nákupná kabela, Objennať … ste sa kreatívne vyhrali aj s odkazom v pätičke webu :). Podľa čoho ste vyberali e-shopové riešenie?

Naša komunita je predešeckým o Nitre a jej obyvateloch, Trogároch. Nitra má svoj jazyk, svoju  kultúru. Keť si uvedomíme, jak velké bolo Nitránske kňéžactvo (menšá Moravská časť a území celého Slovenska okrem Gemeru a Zemplína), a prirátame skutečnosť, že  Nitra bola neskorším, ňé len opchonným, centrom Velkomoravskéj ríši, tak nám vynďe s toho, že sa tu stretávali po stáročá ludí róznych kultúr a tedy aj nárečí. Trogarčina preto opsahuje moc čechyzmóv, germánskych slóv, latinských, a ňeposlennom raďe aj slová zaté z hufnágelčiny (maďarčiny). Stránka má prísne pravillo používať nitrančinu, a preto aj samotný vep som sa snažev, čo možno najvác preložiť do jazyka, kerý je srccu blíský každému Trogárovi, Trogárke. Brzdili ma sellačiny  použité systémových popiskoch stránky, ale ada sa mi podarí ras mať celý vep čistéj Trogárčiňe. Z ňékerýma vecáma ňepohňem, hlavňe, keť máte prázny buďillár, ale keť hora ňedójde k Trogárovi, mosí Trogár dójct g hore. A Trogára lúbá šecci, aj hory. Len o tom ešte ňeveďá. 🙂

upravené systémové popisky v e-shope

úprava systémových popiskov v e-shope ortodoxninitrancani.sk

Mário si vo svojom e-shope ortodoxninitrancani.sk preložil všetky systémové popisky do trogárčiny. Rovnakým spôsobom si v BiznisWebe dokážete upraviť popisky jazykovej verzie podľa seba.

4. Ako konkrétne Vám BiznisWeb s podnikaním na internete pomáha? Resp. je niečo, čo by sme mali zmeniť?

Já to povím taktok. Na trhu je moc serveróv, ďe sa móšte s krvu upísať. Keť som sa rozhládav u koho zaparkuvať, nikoho som ňepoznav, nerozumím tomu. Ďe som sa začítav, tam som bóv ze šeckeho jag taro otarený. Jenno som ale veďev. Stem byť u najlepšich, najskúsenejších, najstarších a najstabilnejšich. Biznisvep mi ponúkav šecko polla mojích prectáv, rátaňe možnosti graficky si upraviť zhlat, kerý zvláňňe aj chňavo. Tag som tu. Ňelutujem svoje rozhonnuťí. Moc mi pomohli luďi okolo servisu. Keť som im napísav, ždy trpezlivo otpovedali na šecko, čo som potrebuvav a za to majú mój obdiv. Vécť se mňu komunikaciju je často utrpeňí pre druhú stranu :). Až by som mohov volačo zmeňiť, tag by to bola určite možnosť vaččého výberu moderných šablón pre ludí ze záklanným balíkom, do sa rozhonne poňňikať, má vela výdajov a zisk je ždy otázny, preto si myslím, že najvác pomóže na začátku čo najvác vecí grátis, potom jennotlivé rozložeňí opsahu je sice dobré, ale zastaralé, chýba mi vác možností stránku rozhrozhýbať, pohyblivé bloky, fakturácia a jej samotné nastaveňí pósobí dos zložito a aj doprava, pridaňí dopravy a jej prepojeňí na dopravcóv. Skúsev som Geis, zdalo sa mi to najlachšé, a zisťev som že ňevím ani to :). Servisákov pre pomoc a potporu som nestev otravuvat, lebo by ma otkazali na návody a tým já ňerozumím. Tag som ostav pri klasickéj slovenskéj počte. Totok ale ňeňi o BiznisWebe, leš mojéj neschopnosti. Určite bych sťev mať ňitrančiňe šecky popisky, lúbilo by sa mi mať človeka direg na stránke onlajn, že mu napíšem do četu a hneť mi poradí. Bolo by fajín mať vác peňazí, s nima rastú aj možnosti realizuvať nápady. Mój éšop mi zarobí pri prepočítaňí len na kávu a drink. Ale prave pri ňich spoznávam zajímavú háveť. Popri téjtok zábavke a “poňňikaňí” pracujem a starám sa o 2 starých zdravotňe ťaško postihnutých rodičov a ada aj zato sa ňemóžem venuvať šeckému jag by som si prectavuvav.

5. S Nitrou sa nám, sellákom, spájajú napr. Horkýže Slíže, Slížovica, Autosalón ale teda čoraz viac z nás pozná aj Vašu FB skupinu. Písali ste mi, že nie ste odborník a veľa vecí sa len učíte, ale všetko Vám to tak super klape, až by som bola presvedčená o tom, že ste rodený marketér :). Robíte veci tak nejak intuitívne alebo si aj čo to naštudujete?

Jak  som už  vyšší opomenuv, keť robíte to, čo vas baví a ňehladáte za tým ňišt inšé, len máte s toho čistú radosť, nápady sa koťá jag vínne mušky, kerých mám plnú kotrbu. Ňišt ňeštudujem preboha, šecko, čo mám, si nosím ze sebu, opčas je šag dobré ňemať klapky na očách a kukať sa aj okolo, očúvať. Sami o sebe ste úspešní ňeňi. To luďí vás robá úspešným. A či sté, alebo ňé,  zistíte lachko. Ňkedy vás kopú do riti a potom vác a vác… to znamená, že vy ste napretku a robíte to dobre. My zme tam jag jenna famílija, vadíme sa, lúbime sa, plačeme, smejeme, a pomáhame si. Takejtok rodine sa roďá nápady lachko. Problém je, že nemóšte ich už dať ven, lebo ten, do peňáze má, má aj možnosti zrealizuvať šecko za vás a ukraňňe vám nov hav, prehlási za svój, ono, šecci sťú šecko speňažiť ešte aj prirodzenú zábavu a to je nahovno. Stalo sa to aj mňe a čil na to doplácám. Luďí ma začali ňímať jak stránku, médijum, čo já striktňe odmítám. Jako admin si tu povim, čo sa mi lúbi a jak sa mi lúbi a to isté dovolím povedať aj ostatným. U nás je dovolené aj hrešiť. Nesmí sa šag ohovárať jeden druhého, sellákov móžme. Na stránku sa móže pripojiť bárdo, paprče má Trogár otvorené šeckým, len mosí se ze sebu záť tonu humoru, recesije, nadhladu, a mosi dodržuvať stanovené pravillá, keré boli nactavené ot samého počátku. Ňetolerujeme poňižuváňí ani bezdóvonnú zášť. Píšeme nitropise, kerý ozaj ňeňi pre každého. Celá stránka ňese nosnú myšlénku – interný humor a lokalpatrijotizmus. Vypráváme jag nás trogárske manky naučili, zvelaďujeme a šanujeme náš nitránsky dijalekt pre budúce generácije a čvargu. Osobitnú kapitolu tvorí stránka projektóv, kerý mi skrsóv kotrbe už dávno, ale nevedev som jak to realizuvať. Nitre je moc poňňikóv a firém, keré Trogári využívajú. Ňé každý opchoňňík je šak patrijot, kedže Nitre býva ozaj už bárdo.

Preto som sa rozhodóv potporiť malých, ale aj velkých poňňikatelóv, kerí to nemajú ňeská lachké. Vydávame kartu, kerá ňese názov Nitra SiTy karta a tátok karta umožnuje jéj majitelom užívať zlavy šeckých naších zmluvných partneróv. Čo je to za kartu si móšte kuknuť, keť kliknete na www.sitykarta.sk. Stete Kino? Divallo? Kávu? Žranicu? Velnes? Dopravu? Múzeá? Památky? Diskotéky? Koncert? Šport? Oblečeňí? Zábava? Ubytko? Na totok šecko slúži Trogárom jenna karta. Zahraničí totok fungue už roky a Nitra mala jennu velkú ďíru tutok. Cílom je pokryť, pokál možno celú Nitru a okolí, tagže čím vác poňňikóv sa do nážho projektu prihlási, tým bue karta lukratívnejšá a tým vác budú ludí nakupuvať lacnejšé. Záujemcom o spoluprácu ponúkame celý servis zadarmo, rátaňe reklamy po potpísaní zmluvy o spolupráci. Výrobíme im spot, video, reklamu, čo sťú a to šecko preto, aby dostali svoju kvalitu ven, medzi ludí… a totok nerobí nido. Nitre je velké mnosstvo talentuvaných Trogárov a je téš našom záujme vyňésť ich na svetlo. Moc decék a mladých, kerí sťú ukázať, čo je nich, má možnosť urobiť to napríklat cez nás. Asi si kladete otásku, do to šecko robí, šag na to treba tím ludí a ňé malý. Pravda je, že to šecko robím sám. Jak to stíhám ňevím, ale zatál je to ešte porátku, ňékedy veci trvajú dlkší, ale výsledek za to stojí. Pomáhame si zájemňe. ON – to je nitránsky Gúgel. Trogári sa sťú mať dobre, zaslúžá si to. Medzi našima partnerma sa napríklat DAB (Divallo Andreja Bagara), FaxCopy, ale aj prestížny výropca čukollády LYRA, kerá drží ňékolko oceňeňí Najlepšá čukoláda sveta (ňé belgická!). Zaujímavosťu je, že LYRA neakceptuje žáne zlavy na svete, ani žánne zlavové karty a bonusy – len Nitra SiTy kartu. Samozrejme, že éšope nájdete aj zaujímave tričká, ponúkame téš vlasnú madovinu, máme svój vlasný čelí úl Ortodoxných Nitrančanóv, o kerý sa staráme, ponúkame možnosť adoptuvať si úl. Ide len o čely Nitry a okolá, ich mat je čistý produkt na vysoko kvalitnej úrovni. Ot založeňá stránky sa mi podarilo dostať do povedomá do takéj míry, že ORTODOXNÍ NITRANČANI, prectavue svojím spósobom uš značku. Značku, na kerú sa Nitrančani a naši práznivci právom hrdí. Mať označené avto z avtonálepku, oblečení, či inakšé veci logom ON, je záruka originality práve tom, že zme boli prví Nitre, kerí sa ňé len zasadili o propaguvaňí trogárčiny ako mísneho jazyka, ale zme ho aj spopularizuvali do velkéj míry. Zme tí, kerí šírá myšlénku zachováňá tradícijí a zvykóv. Naše logo má vác a vác predajní, poňňIkóv, opchodóv a velice ma to teší. Dať si na seba našu značku prectavue hrdosť na svoje mesto, na to otkál ste, ďe ste doma.

6. Ak porovnám Vašu Trogársku FB skupinu napr. so skupinou Trenčan, kde sa väčšinou všetko len kritizuje a hejtuje, asi by ste si zaslúžili ocenenie, že to všetko vediete v takom príjemnom, priateľskom duchu :). Samozrejme, nájdu sa aj rýpači, ktorí Vám zanechajú negatívne hodnotenie. Všimla som si, že s takýmito občasnými extrémistami komunikujete v spisovnej slovenčine, lebo si nezaslúžia odpoveď v trogárčine. Zrejme to vie byť niekedy poriadne demotivujúce, keď sa na Vás vyvalí takáto negatívna spŕška. No na druhej strane, na takýchto prípadoch krásne vidieť silu komunity. Tá sa prejavila aj pri exkurzii na Tríbeč, ktorej sa podľa FB zúčastnilo až 221 ľudí. Plánujete aj jej opakovanie? Napríklad za podmienok, aké boli opísané v knihe Trhlina od Jozefa Kariku?

Začnem ot konca.  Treba uvécť veci na správnu míru. O udalost malo záujem tolko ludí, je to tak. Nakoňec došlo asik 30 statečných, ale též jenna redakcija a filmári, kerí dokumentuvali naše kroky. To že sa tam zešli luďí bolo úžasne, ale vác ma tešilo to, že zme si porát salli, od začátku bola dobrá nálada, takýtok miks luďi je ždy riziko. Sa tam rózné povahy a každý je voláký. Organizácija neni sranda. Preberáte zotpovennosť za to, jag udalos dopaňňe. Vy dopretku ňevíte jag sa budú chovať lese. Naštastí boli šecci láskaví g lesu aj k sebe. Dohládala na nás aj Stráž prírody Ponitré, a merkuvali na našu bezpečnosť.  Do budúcna plánujem vác akcijí a turistiky, aktivity pre rodiny a čvargu, a tým sa mi hadam aj podari dostať luďí ot tých aparátov, aby si mohli urobiť smajlíkové lajky s tvare do tváre. Sa osobnejšé a krajšé. Tríbeč je na pláne na skorú jeseň, spolu s opekačku, či pójdeme polla filmu, ňeví nido, ale skór ňé, pre nás domácich je Tríbeč rovnako záhanný jag to, že prečo vám z ruky paňňe chleba, na dyrek tu natretú stranu. Bereme to avtomaticky jako fak. A potom, každá senzácija trvá 3 ňňi.

fotografia z Ekskurzije Tríbeč - Záhada Legendy

Fotografia Magdalény Šmičekovej z Ekskurzije Tríbeč – Záhada Legendy. Zdroj foto.

No a k tomu, čo ste sa pýtali, jasné, z ňékerýma luďma to ňejde, spravilla je to tedy, keť nerešpektujú nitropis na stránke, a ani po upozorňeňí to nesťú pochopiť. Tedy som nútený im blokuvat prístup na stránku.  Kritiku berem jako samozrejmosť. Mrzí ma ale, keť je kritika ňeopoctatňená, keť volado rýpe len za to, aby si kopóv, dokazav volačo. Sa furt luďí, kerí majú eminentný záujem, pokaziť stránke meno, alebo zhodiť mňa jak človeka, alebo profesijne. Títok luďí si ňeuvedomujú, že ja vím aj preklinať, hahaha. Ale ňé. Srandujem. Čo dáš, to dostaňeš. A preto to nerobím…,no, ale preklínať vím. Ňetreba ma teda štengruvať .

Čo sa týka budúcich projektóv,  mám velké cíle a šecky smerujú k prospechu Trogárov, myslím, že je na čo sa tešiť, závisí to ale zasek ot tých peňázov. Nebuem prezrádzať, neňese to šťasťí.

Chcete aj vy rozbehnúť svoje podnikanie a vytvoriť web v nárečí či konkrétnej jazykovej verzii?

Vyskúšajte e-shopové riešenie na prenájom od BiznisWebu:

testovanie CMS pre vytvorenie e-shopu od BiznisWebu

avatar
Autor: Jana Kvasnicová V BiznisWebe pracujem od r. 2009, začínala som na supporte, kde som mala skvelú príležitosť zoznámiť sa s reálnymi potrebami a otázkami podnikateľov či majiteľov e-shopov a webstránok. A preto sa snažím hľadať také témy, ktoré vám ponúknu užitočné odpovede. Máte iný názor? Budem vďačná za váš feedback - kvasnicova@biznisweb.sk :)

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať