Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Až 68 % opýtaných Slovákov financuje podnikanie z vlastných zdrojov

Nedávno našu FB stránku blogu o podnikaní na internete požiadala študentka o zverejnenie dotazníka pre svoju bakalársku prácu, kt. sa týka startup-ov a malých a stredných podnikateľov.

Zaslala nám výsledky svojho prieskumu, s ktorými by sme sa radi podelili.

Z výsledkov jej prieskumu vyplýva, že u 39% respondentov sa podnikateľský nápad zrodil po konzultácii s okolím, 34% opýtaných našlo inšpiráciu už na škole a 27% v zamestnaní.

podnikateľský nápad

82% podnikajúcich Slovákov sa orientuje na domáci trh a len 18% na zahraničný.

Zarážajúce je, že až 56% respondentov uviedlo, že pred začiatkom podnikania neboli dostatočne pripravení, resp. nemali pripravený podnikateľský plán.

Napriek tomu má 80% opýtaných podnikateľov jasnú predstavu o budúcnosti svojho podniku.

68% podnikateľov investovalo do svojho podnikania vlastné imanie, 15% využilo investora a 17% podnikateľský úver z banky.

Ako iste z vlastnej skúsenosti viete, v posledných rokoch byrokracia spôsobuje podnikateľom značné problémy.

podnikateľské prostredie na Slovensku73% respondentov preto uvidelo, že podnikateľské prostredie na Slovensku nie je vyhovujúce. No na druhej strane, 85% účastníkov prieskumu by podnikanie ako spôsob zárobkovej činnosti odporučilo.

Čo sa týka startupov, resp. súťaží pre začínajúcich podnikateľov, 13% respondentov ich absolvovalo a v 56% prípadov získali aspoň potrebné informácie, 11% získalo týmto spôsobom rovno investora a 33% označilo účasť v súťaži, resp. startup za neefektívny.

Medzi najväčšie prekážky v začiatkoch podnikania patria:

  • podľa 24% strach z neúspechu
  • 36% uviedlo, že nedostatok finančných prostriedkov
  • u 39% respondentov byrokracia.

 

Rady od podnikateľov pre začínajúcich podnikateľov

Autorka prieskumu zhrnula najčastejšie odpovede do 5 bodov. Ak chcete začať podnikať, inšpirujte sa doporučeniami od skúsených podnikateľov, ktorí radia, aby ste:

  1. sa dostatočne pripravili
  2. neotáľali a čo najrýchlejšie začali
  3. tvrdo na sebe pracovali
  4. sa nebáli, nevzdávali a vytrvali
  5. sa odlíšili od ostatných

 

POZNÁMKA:

Výsledky prieskumu zverejňujeme so súhlasom autorky a pripomíname, že sa nejedná o výskum, ale o prieskum pre potreby vypracovania bakalárskej práce.

avatar
Autor: BiznisWeb.sk Spolu s našimi klientmi vyvíjame redakčný systém (CMS) FLOX pre tvorbu e-shopu a webstránok. Svoj prvý e-shop či webstránku si u nás vytvoríte rýchlo a jednoducho aj bez programátora a grafika. Bez problémov k nám premigrujete i svoj zabehnutý e-shop. Vyskúšajte si zadarmo, ako to u nás funguje.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať