Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Webinár zdarma: akú formu podnikania zvoliť pri začiatku podnikania a pri reštarte podnikania?

Milí podnikatelia! Dávame vám do pozornosti pripravované bezplatné školenie Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o., ktoré sa bude realizovať formou online webinára.

Termín online webinára: 22.09.2022, 09:00 – 10:00 hod.

Obsah webinára:

– trestný čin § 251 Neoprávnené podnikanie – na čo si dávať pozor

– základné formy podnikania

– organizačná zložka, prevádzkareň a ďalšie základné pojmy

– prechod zo SZČO na spoločnosť s r.o. a súvislosti

– rozdelenie jednej spoločnosti na dve spoločnosti

– základné povinnosti pri založení a reformovaní podnikania

– odpovede na vaše otázky

Prihlasovanie na webinár a viac informácií nájdete na webe Zodpovednypodnikatel.sk.

Zodpovednypodnikatel.sk - portál pre zodpovedných podnikateľov, online trhovisko a diskusné fórum pre podnikateľov
avatar
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD. JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 13 ročnou právnou praxou. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, v konaniach so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom na ochranu osobných údajov, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, v konaniach s inšpektorátmi práce a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Právnemu rámcu e-shopov a internetových obchodov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z., neskôr zákon č. 18/2018 Z. z., GDPR a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre spoločnosti a živnostníkov v obchodovaní online.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať