Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Podnikanie v digitálnom svete

Podnikanie v digitálnom svete je fenoménom dnešnej doby. Nie, že by sme na tento biznismodel  prišli teraz, ale súčasná situácia nás donútila ešte viac konvertovať z kamenných prevádzok do tých digitálnych.

Podnikanie bez fyzického kontaktu a listinného odovzdania dokumentov medzi predávajúcim a kupujúcim, dodávateľom a odberateľom a pod. nás núti správať sa ešte zodpovednejšie, najmä po tej právnej stránke.

Naše emailové adresy a osobné údaje už nevkladáme kade teda po internete a viac dbáme na to, aký kontaktný formulár zaklikneme, komu pošleme osobné údaje k objednávke tovaru, kde si tovar nakoniec objednáme, na ktorej stránke zotrváme, aby sme si prečítali zaujímavý článok a pod.

Mať správne nastavené právne dokumenty na webe/portáli už nie je len otázka o právnej zodpovednosti, ale najmä o dôveryhodnosti predávajúceho.

Zákonmi, ktorými sa riadi online predaj a obchodovanie je samozrejme veľa; ich vymenovanie vám asi nijako nepomôže, radšej vám preto vymenujem základné právne dokumenty, ktoré musíte pri obchodovaní online mať zverejnené alebo pripravené k odoslaniu kupujúcemu/odberateľovi/partnerovi. Rozsah právnych dokumentov je väčší v prípade, že predávame okrem spotrebiteľov aj podnikateľom. 

Základné právne dokumenty pri online podnikaní

Všeobecné obchodné podmienky

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Reklamačný formulár

Reklamačný poriadok

Súhlas s ukladaním cookies

Informačná povinnosť podľa GDPR


Aby som miesto článku nepísal knihu, k vyššie uvedeným názvom dokumentov som vám pripravil vzory s podrobnými návodmi a odporúčaniami, ktoré si kedykoľvek bezplatne môžete pozrieť na https://zodpovednypodnikatel.sk/onlinepodnikatel.

Dôveryhodný a zodpovedný podnikateľ, predávajúci online, by mal vedieť svoje základné práva a povinnosti a nenechávať všetko na advokátov pre prípad, že nastane problém; vtedy je už zvyčajne neskoro a aké také dopady to určite bude mať… Základné otázky typu kedy vznikne zmluva online (pri fyzickom kontakte je to podpísaním zmluvy, ale čo v digitálnom svete?), kedy je od online zmluvy možné odstúpiť (pri zanedbaní povinností až do 12 mesiacov a 14 dní), kedy môžete vrátiť len časť kúpnej ceny (potrebné rozdeliť VOP pre spotrebiteľov a podnikateľov), čo robiť s reklamáciou (ktoré lehoty dodržať a ako vybaviť reklamáciu) a pod.

Webinár Predaj online – práva, povinnosti a ochrana zadarmo

Pripravili sme pre vás bezplatný webinár, kde dostanete odpovede najmä na praktickú stránku týchto oblastí: 

bezplatný webinár Predaj online – práva, povinnosti a ochrana

– uzavretie zmluvy online

– povinnosti predávajúceho online

– obchodné podmienky a formuláre

– ochrana osobných údajov vs. GDPR

– ochrana dizajnu a loga

– používanie cudzích fotiek a textov

Viac informácii o bezplatnom webinári + prihlásenie

Tešíme sa na vás 20. 11. 2020 o 9:00 – 10:30 : ) 

avatar
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD. JUDr. Jozef Lukajka PhD. je riadiacim advokátom Advokátskej kancelárie LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. s viac ako 10 ročnou právnou praxou. Klientov zastupuje v súdnych konaniach, v konaniach so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Úradom na ochranu osobných údajov, pred orgánmi činnými v trestnom konaní, v konaniach s inšpektorátmi práce a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Právnemu rámcu e-shopov a internetových obchodov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z., neskôr zákon č. 18/2018 Z. z., GDPR a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre spoločnosti a živnostníkov v obchodovaní online.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať