Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Ako dostať svoju internetovú reklamu na televízne obrazovky? (diel 3/3)

ako dostať svoju internetovú reklamu na TV obrazovky 3/3 - ukážky programatických kampaní a bannerov od R2B2.czZ predchádzajúcich dvoch dielov už poznáte formáty reklamy, možnosti jej cielenia a niekoľko tipov, ako s internetovou reklamou pracovať na televíznej obrazovke. Predtým, než sa pustíte do svojej prvej kampane, chceme vám na reálnych príkladoch ukázať špecifiká a výhody tohto typu reklamy. Na záver sme pridali niekoľko dôležitých informácií, ktoré by ste pred samotným spustením kampane mali vedieť.

Dať kreatíve šmrnc sa oplatí

Rovnako, ako agentúre TRIAD, ktorá v programatickej kampani na cider Kingswood použila pre Push 2 Play banner animovanej kreatívy. Výsledok miery interakce (CTR) bol podľa merania RTB Indexu* o 48 % vyšší než priemerné hodnoty všetkých kampaní z rovnakého mesiaca. Konečná priemerná hodnota prekliku banneru bola 4 %.

ukážka programatickej kampane agentúry TRIAD pre cider Kingswood

Ukážka programatickej kampane agentúry TRIAD pre cider Kingswood.

*RTB Index je pravidelný mesačný report priemerných hodnôt vybraných formátov z programatického trhoviska R2B2

 

S testovaním priamo k optimalizácii

Vhodnou metódou môže byť A/B testovanie, pri ktorom inzerent nasadí dve verzie kreatív banneru a sleduje, ktorej sa lepšie darí a či spĺňa vytýčené ciele. Spoločnosť UPC Broadband Slovakia takto nasadila vo svojej kampani dva TV bannery, ktoré mali odlišné reklamné posolstvo. Prvý banner mal za cieľ zvýšiť povedomie o prebiehajúcej kampani spoločnosti. Druhý bol vytvorený za účelom dosiahnuť čo najviac preklikov do sprievodnej HbbTV aplikácie. Tento banner obsahoval jasný call-to-action textový prvok a podľa predpokladu mal o 85 % vyššiu mieru preklikov.

ukážka TV bannerov z programatickej reklamy spoločnosti UPC Broadband Slovakia

Ukážka TV bannerov z programatickej reklamy spoločnosti UPC Broadband Slovakia.

Pre testovanie a optimalizáciu nie je však nutné hneď od začiatku nasadzovať do kampane dve kreatívy, pretože programatický nákup v HbbTV má veľké plus v podobe vlastnej správy kampane. To znamená, že môžete kampaň kedykoľvek pozastaviť a nasadiť novú kreatívu banneru v jej priebehu.

 

Vybrať správny typ cielenia je dôležité

O všetkých typoch cielenia reklamy sme písali v predchádzajúcom diele seriálu. Pripomeňme si tzv. obsahové cielenie, ktorým je možné automatizovane osloviť divákov nadefinovaných žánrov, tém alebo sociodemografie.

Takto postupovala spoločnost Vertical Entertainment, ktorá v spolupráci s agentúrou Insider Media zostavila obsahové cielenie pre hororový film IT. V cielení zvolila žánre horor, thriller alebo sci-fi. Ako cieľovú skupinu vybrala divákov vo veku 15 29 rokov podľa demografie programov. Výsledkom bolo, že sa banner zobrazoval divákom pri programoch ako napr. Živí mŕtvi (Walking dead), Poltergeist alebo Všemocný. Takto nemusela agentúra nastavovať časové cielenie podľa televízneho programu, ale automatizovane, pomocou jednoduchého výberu. Tak sa reklamné posolstvo dostalo k divákom, ktorých chceli osloviť.

obsahové cielenie v HbbTV

Vďaka obsahovému cieleniu môžete osloviť divákov nadefinovaných žánrov, rovnako ako napr. Vertical Entertainment s agentúrou Insider Media pre horor IT.

Ako postupovať, keď chcete využiť storytelling

Máte pocit, že všetko, čo by ste chceli divákom predať, sa do jednej reklamy jednoducho nevojde? Aj tu pomôže cielenie. Reklamné posolstvo rozdelené do viacerých častí môžete v HbbTV odprezentovať pomocou metódy retargeting rovnako, ako v online kampaniach.

Vo svojej programatickej kampani ich využila tiež Škoda Auto a dosiahla veľmi zaujímavých výsledkov. Obsahom kampane boli 3 sady krátkych videospotov v rámci formátu Push 2 Play ukazujúce jednotlivé prvky auto výbavy. Retargetingom boli oslovení diváci, ktorí sa preklikli červeným tlačidlom do prvého spotu. U prvého reklamného posolstva (prospectingu) dosiahla miera interaktivity 2,56 %. U ďalších reklám, ktoré boli divákom zobrazené v rámci retargetingu to bolo priemerne už 10,44 %. To znamená, že znovuoslovení diváci reagovali na druhú a tretiu časť reklamy veľmi pozitívne.

ukážka videospotov a bannerov programatickej kampane Škoda Auto

Ukážka videospotov a bannerov programatickej kampane Škoda Auto.

Čo by ste mali vedieť pred spustením kampane

Zosumarizovali sme odpovede na najčastejšie otázky a poskladali tak dôležité informácie, ktoré vám môžu pomôcť lepšie plánovať prípravu aj samotnú exekúciu.

 

Musí sa schvaľovať reklama v HbbTV?

Áno. Reklama v HbbTV sa zobrazuje na televíznych obrazovkách, kde reklamný obsah podlieha etickému kódexu reklamy. V prípade programatického nákupu zodpovedajú reklamné siete za celý obsah reklamy v HbbTV, ktorý sa ich prostredníctvom dostane na televízne obrazovky.

Aká je minimálna počiatočná investícia do HbbTV reklamy?

U programatického nákupu reklamy nie ste viazaní na minimálnu stanovenú čiastku za útratu. Svoj rozpočet si tak môžete rozložiť medzi niekoľko reklám bez toho, aby podliehali vopred stanoveným záväzkom.

Sú ceny HbbTV reklamy vyššie v hlavnom vysielacom čase?

Vďaka aukcii v reálnom čase je stanovená len jedna cena a to minimálna (tzv. floor price). Výšku cien napr. v hlavnom vysielacom čase tak ovplyvňujú samotní inzerenti svojim prihodením.

Je možné využiť pre svoju reklamu viacero televíznych staníc súčasne?

Programatické inventory R2B2 HbbTV vo východiskovom nastavení zobrazuje reklamu na všetkých televíznych staniciach, ktoré sú v tejto sieti zapojené. Nie je potrebné ručne vyberať stanice pre každé reklamné posolstvo.

Na ako dlho sa HbbTV reklama zobrazí v televízii?

Bannerové formáty sa zobrazia na 10 sekúnd. Dĺžka videospotu sa odvíja od daného formátu a jeho maximálnej povolenej dĺžky.

Zobrazí sa HbbTV reklama v reklamnom bloku televízie?

HbbTV reklama sa na niektorých staniciach zobrazuje len mimo reklamných blokov, na iných aj v ich priebehu. Zobrazí sa ale len po interakcii konkrétneho diváka, takže máte istotu, že vašu reklamu vždy uvidí.

 

Záver

S praktickými informáciami ku kampaniam v HbbTV je na konci aj náš seriál o internetovej reklame na televíznych obrazovkách. Veríme, že všetky tri diely boli niečím užitočné. Ak sa rozhodnete pomocou internetových technológií inzerovať na obrazovkách stále najsledovanejšieho média na svete, prajeme vám veľa úspechov.

 

Prečítajte si celú sériu článkov o programatickej reklame:

Ako dostať svoju internetovú reklamu na televízne obrazovky? (diel 1/3)

Ako dostať svoju internetovú reklamu na televízne obrazovky? (diel 2/3)

avatar
Autor: Aleš Sekanina Aleš je v internetovom prostredí a reklame ako doma. Niekoľko rokov sa pohyboval v e-commerce, kde spravoval obchodné a marketingové dáta veľkým spoločnostiam. Potom sa začal viac venovať svetu reklamy a médií a dnes pomáha s marketingom v spoločnosti R2B2.

Diskusia k článku

Všetky dôležité informácie o podnikaní na internete, inšpiratívne príbehy a tipy od úspešných e-shopárov nájdete aj v našom ebooku Ako a v čom začať podnikať

Ako a v čom začať podnikať