Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Nultá pozícia na Google

nultá pozícia na Google a tipy ako ju dosiahnuťByť prvý na Google už nestačí. SEO budúcnosti je nultá pozícia vo vyhľadávačoch. Poskytuje odpovede na otázky typu koľko?, ako?, kto je?, kedy? a pod. Základom je relevantný obsah, s ktorým sa môžete dostať aj na Wikipédiu.

 

Všetky dôležité informácie, ako obsadiť nultú pozíciu v SERPe, som pre vás spísal do nasledujúcich bodov:

 1. čo je nultá pozícia,
 2. aké typy výsledkov sa na nultej pozícii zobrazujú,
 3. podľa čoho Google vyberá úryvky z odpovedí,
 4. čo je PAA – People also ask box,
 5. ako dostať svoj web na Wikipédiu,
 6. 9 krokov pre optimalizáciu pre Google Answer Box.

 

Čo je nultá pozícia na Google a čo je jej cieľom?

Vo výsledkoch vyhľadávania máme klasických 10 organických pozícií, no často sa nám do nich, resp. nad ich rámec, zamiešajú rôzne typy rozšírených výsledkov, ktoré nie sú len jednoduchými textovými odkazmi. Jeden z nich sa môže ukázať nad desiatimi výsledkami, preto ho označujeme aj ako nultá pozícia. Dôvodom je samotná základná misia Google dať používateľom čo najrelevantnejšie výsledky vyhľadávania. Ak sa teda používateľ pýta konkrétnu otázku, Google sa mu snaží rovno odpovedať namiesto toho, aby mu len poskytol zoznam desiatich stránok obsahujúcich možnú odpoveď.

 

Aké typy výsledkov sa zobrazujú na nultej pozícii Google?

Jedným z najčastejších typov je tzv. Google Answer Box, ktorý je jedným z tzv. featured snippets. Google v ňom “vytiahne” odpoveď na otázku, a to priamo zo svojej databázy Google Knowledge Graph, ktorú dlhodobo buduje, z inej webovej stránky, ktorá ju obsahuje, prípadne ich kombináciou. Google Answer Box sa najčastejšie zobrazuje na vyhľadávacie frázy začínajúce slovami “How to”, “How much”, “Who is” a pod. Rôzne typy featured snippets uvidíte, keď zadáte do Google otázky ako napr. “kedy sa narodil stefanik” či “koľko meria Gerlach”. Pri prvej dostanete okrem odpovede aj tzv. knowledge card, teda súbor faktov o konkrétnej entite, pri druhej otázke sa zobrazí aj detail miesta (Gerlachovský štít) s možnosťou pridania recenzií a fotografií.

 

príklad Google Answer Box – odpoveď na otázku, koľko meria Gerlachovský štít

Google Answer Box – odpoveď na otázku, koľko meria Gerlachovský štít

V rôznych jazykových mutáciách je množstvo pokrytých otázok odlišné, napríklad pri hľadaní “how much does a pool cost” v angličtine dostaneme odpoveď priamo v Google ako nultú poziciu, pri hľadaní “koľko stojí bazén” v slovenčine však už Google priamu odpoveď neponúkne. Samotná odpoveď môže mať rôznu podobu, môže ísť o odstavec textu, ten môže byť doplnený obrázkom (pikoškou je, že text môže byť vytiahnutý z jedného webu a ilustračný obrázok iného), tabuľku či odrážkový/číslovaný zoznam.

Okrem toho môžeme pred klasickými výsledkami vidieť aj ďalšie typy odkazov, vždy v závislosti od toho, čo hľadáme. Napríklad sa môže zobraziť mapa ukazujúca prevádzky v blízkom okolí, galéria obrázkov, detail vybranej firmy s údajmi z Google My Business Listing, zoznam vybraných produktov atď.

 

Podľa čoho vyberá Google zobrazené odpovede/úryvky zo stránky?

Vyslovene podľa relevancie obsahu k otázke, čo posudzuje samozrejme okrem iného aj podľa reakcií používateľov na poskytnutú odpoveď. Google v čase môže odpovede v Google Answer Boxe meniť, ale všimli sme si, že ak je s nejakou odpoveďou mimoriadna spokojnosť, zvykne tam byť dlhodobo, a to mesiace aj niekoľko rokov. Táto pozícia sa nemení tak často, ako napríklad pozície v TOP 3 klasických organických výsledkov, ktoré majú mierne vyššiu volatilitu. V rámci vašej stránky si Google vyberie, čo sa mu do odpovede hodí a niekedy spojí aj dve časti, ktoré nie sú na stránke pri sebe. Šancu na zobrazenie však zvýšime tým, že relevantný obsah bude na jednom mieste a v čo najvhodnejšej forme a rozsahu.

 

Medzi nultou a prvou pozíciou je ďalšie miesto pre tzv. PAA People also ask box

Tento typ výsledku ponúka najčastejšie sa vyskytujúce súvisiace frázy, ktoré majú používateľovi pomôcť nájsť rýchlejšie odpoveď tým, že ho navedú na správne položenie otázky, resp. ukážu súvisiace problémy. Google na ňom pracuje už dlhšie a bolo ho vidno od konca roku 2016. V roku 2017 dostal niektoré nové funkcie, ako dynamický loading či tzv. nekonečný skrol (možnosť nezobraziť len určitý počet otázok, ale dať používateľovi možnosť prostredníctvom skrolovania zobraziť ďalšie). PAA je stále v testovaní a Google hľadá najlepšiu možnosť ich zobrazenia. Napríklad v marci tohto roka začal testovať zobrazenie aj s odpoveďami priamo pod 4 otázkami. PAA teda nie sú ešte ustálenou súčasťou výsledkov vyhľadávania ani na iných trhoch, niekedy ich objavíme, častokrát ich nevidno.

 

Ako dostať svoj web, produkty, značku alebo patent na Wikipédiu?

Byť na Wikipédii s vlastným produktom je skvelá vec, pretože odkazy na Wikipédiu sa často zobrazujú na prvých pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania. Wikipédia je encyklopédia s mimoriadne prísnym editorským režimom, preto nemožno očakávať, že na Wikipédii bude mať stránku každá firma či produkt. Ako uvádza samotná Wikipédia, základom je, aby sa o produkte už predtým písalo v renomovanom periodiku (nemôže ísť o PR článok) a tiež v knihe, ktorej autorom je expert na danú oblasť. Poskytnutie linkov na tieto zdroje a súvisiacich informácií editorovi je prvým krokom k tomu, aby sme vlastný produkt dostali do Wikipédie.

Najdôležitejším parametrom je relevantnosť obsahu k fráze/otázke, ktorú sa pýta používateľ. Hľadaných fráz sú tisíce a ak obsah, ktorý som vytvoril, najlepšie zodpovedá aspoň jednu z nich, potom existuje šanca, že sa na túto pozíciu dostanem. Tak, ako pri iných výsledkoch, tiež platí, že väčšiu šancu byť napr. v Google Answer Box majú stránky, ktoré sú relevantné, teda majú istú históriu a Google má overené, že používatelia na ne pozitívne reagujú vo výsledkoch vyhľadávania a aj na stránke samotnej (má dobrú použiteľnosť). Najčastejšie sa v Google Answer Box zobrazí niektorá stránka, ktorá sa nachádza v TOP 5 organických výsledkov na túto frázu, ale nie je to pravidlom.

Základom pri Wikipédii je myslieť na to, ako dokáže môj edit (príspevok, doplnenie obsahu) skutočne pomôcť používateľom, ktorí na Wikipédii hľadajú odpovede. Editori zodpovední za konkrétne sekcie sú často mimoriadne prísni a už pri najmenšom náznaku, že ide o PR, reagujú vymazaním obsahu. Základom je, aby sme sa na Wikipédiu nesnažili pretlačiť linky na vlastný web (weby). Ak chceme pridať informáciu o vlastnom produkte, treba začať zodpovedaním si otázky, komu a v akých oblastiach je užitočný, aké problémy rieši. Skôr, ako zakladať novú stránku, odporúčam nájsť obsah súvisiaci s týmto problémom a robiť malé úpravy, pričom každá jedna z nich je podložená relevantným zdrojom (ak je ich viac, vždy iným webom). Tiež si treba uvedomiť, že práca každého prispievateľa na Wikipédii má smerovať k jej skvalitneniu. Používateľ pridávajúci obsah by mal mať teda relevantnú a ideálne dlhodobú históriu úprav a ideálne aj v oblasti, kde chce robiť aktuálne úpravy. Každý sa totiž venuje dlhodobo niektorým oblastiam a ak editor vidí, že úpravu realizuje takýto skúsený používateľ, ktorého predchádzajúce úpravy boli užitočné, je výrazne menší predpoklad, že by úprava mohla byť vymazaná.

 

Nultá pozícia v Google môže patriť aj vám

Cielene sa venovať nultej pozícii je vhodné až vtedy, keď sú splnené iné ciele v SEO a pri väčšine relevantných kľúčových slov máme dobré organické pozície. Poskytnutie štruktúrovaných dát Google, ideálne vo formáte JSON-LD prostredníctvom <script> tagu v hlavičke alebo tele stránky môže takisto byť jedným z faktorov, ktoré pomôžu získať nultú pozíciu. Dôležité sú pri množstve stránok, napríklad produktoch (ich parametre), receptoch (čas prípravy, ingrediencie, …), údajoch o firme, kontaktných údajoch atď.

nultá pozícia na Google - tipy pre optimalizáciu Google Answer BoxPri optimalizácii pre Google Answer Box odporúčam postupovať podľa nasledovných krokov:

 1. Zistite, ktorý obsah je z pohľadu SEO najvýkonnejší, teda ktoré landing pages fungujú najlepšie na získavanie organickej návštevnosti. Môžete sa na ne pozerať napríklad porovnaním množstva sessions za určité obdobie, množstva konverzií, ich hodnoty (v Google Analytics: Acquisition All Traffic – Channels Primery Dimension: Landing Pages), či napríklad cez hodnotu stránky, ak máte definované hodnoty pre jednotlivé ciele (Behaviour Site Content All Pages).
 2. Pre prvú landing page definujte sériu výrazov, ktoré súvisia s obsahom a mohli by byť základom pre zobrazenie Google Answer Boxu (GAB).
 3. Prostredníctvom Google v inkognito móde zistite, či sa na tieto výrazy zobrazuje GAB a ak áno, zistite, ktorý web je v ňom aktuálne citovaný. Do tabuľky si tiež zapíšte vašu organickú pozíciu na toto kľúčové slovo.
 4. Pozrite sa na svoju stránku, či máte na toto kľúčové slovo ideálnu odpoveď, ktorá je stručná, výstižná, je na jednom mieste v dokumente, vhodne štruktúrovaná.
 5. Upravte svoj obsah na tejto landing page a inšpirujte sa aj kvalitou obsahu konkurenta vo vyhľadávaní, ktorý sa aktuálne v GAB zobrazuje. K tejto časti textu doplňte vhodný obrázok, použitie slová z hľadanej frázy v jeho názve, alt tagu a img title tagu (pozrite si viac o obrázkoch v SEO).
 6. Posilnite autoritu tejto landing page, a to internými linkami ako aj tým, že na ňu budú linkovať relevantné externé zdroje.
 7. Skontrolujte všetky technické SEO faktory na landing page a optimalizujte rýchlosť jej načítavania ako aj faktory použiteľnosti tak, aby mala čo najlepšie štatistiky (time on site, pages per visit, bounce rate).
 8. Monitorujte situáciu a priebežne prípadne realizujte drobné úpravy na zvýšenie šance získať citáciu v GAB.
 9. Kroky B H realizujte pre všetky kľúčové slová a pre ne relevantné landing pages, na ktoré sa zameriate.
avatar
Autor: Andrej Miklošík Andrej sa IT marketingu venuje odvtedy, ako mal doma prvý modem, ktorý sa snažil presvedčiť, aby sa pripojil rýchlosťou 14.4 namiesto obľúbených 9.6 kbps. Jednou z jeho špecialít je search engine marketing. Vraví sa (nielen v PS:Digital, kde pracuje ako SEO specialist), že so SEO dokáže robiť zázraky. Okrem toho, že neustále skúma, prakticky testuje novinky a analyzuje pohyby vo výsledkoch vyhľadávania, o SEM rád povie aj študentom. Na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave garantuje predmet Informačné systémy marketingu a prednáša niekoľko ďalších predmetov. Je tiež autorom viacerých knižných publikácií o digitálnom marketingu a článkov v domácich a zahraničných časopisoch.

Diskusia k článku

Všetky dôležité informácie o podnikaní na internete, inšpiratívne príbehy a tipy od úspešných e-shopárov nájdete aj v našom ebooku Ako a v čom začať podnikať

Ako a v čom začať podnikať