Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Novela zákona o dani z príjmov má novinky aj pre eshopy a online marketing

novelizované ustanovenia daňového poriadku od 1.januára 2016NRSR schválila novelu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2016. Prečítajte si, aké zmeny novela prináša.

Zmeny sa týkajú aj online podnikania. Zákon upravuje obchodovanie na internete, rozširuje a špecifikuje okruh podnikateľov, ktorí sú povinní poskytovať údaje daňovákom a tiež rozširuje údaje, ktoré sú povinní poskytovať.

Čo to znamená v praxi?

1. Pojem BANKA nahradil komplexnejší pojem poskytovatelia platobných služieb

Na základe doterajšej právnej úpravy vyplývala oznamovacia povinnosť:

  • správcovi dane banky
  • pobočky zahraničnej banky
  • exportno-importnej banke SR

Zákon nezohľadňoval nových poskytovateľov platobných brán a metód. Od januára 2016 sa preto rozširuje okruh subjektov aj o:

  • zahraničné úverové inštitúcie – napr. PayPal
  • inštitúcie elektronických peňazí – napr. Skrill
  • poštový podnik
  • platobná inštitúcia – napr. TrustPay
  • zahraničná platobná inštitúcia – napr. PayU
  • pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie

2. Rozšírenie možnosti získať údaje o zásielkach na dobierku

Poštové podniky mali povinnosť oznamovať len totožnosť osôb s pridelenými priečinkami, počty došlých zásielok do konkrétnych priečinkov a sumy prichádzajúce daňovému subjektu.

Novela aplikuje povinnosť nielen na poštový podnik, ale aj na ostatné spoločnosti, ktoré vychádzajú zo zákona o poštových službách – napr. FedEx, DPD, UPS, DHL… Okrem údajov potrebných na účely správy daní musia tieto spoločnosti podávať (na výzvu správcu dane) aj informácie o zásielkach doručovaných na dobierku.

3. Oznamovacia povinnosť sa viaže aj na poskytovateľov internetového pripojenia, poskytovateľov webhostingu a inzertné portály

Okrem vydavateľov tlače musia aj poskytovatelia webhostingu, prevádzkovatelia webových sídel – internetový bazár alebo portál, registrátori a držitelia domén na výzvu správcu dane oznámiť totožnosť a adresu zadávateľa inzerátu, používateľa internetových služieb a iné údaje súvisiace so správou daní.

Keďže k uvedeným úpravám nie je prechodné ustanovenie, ďalšia skupina osôb, napr. poskytovalia webhostingu – teda aj BiznisWeb, budú povinní na výzvu správcu dane oznamovať údaje až od 1.1.2016. Poskytovanie týchto údajov sa nevzťahuje na predošlé roky, pokiaľ nadobudnutím účinnosti zákona č. 269/2015 Z.z. nemali tieto osoby stanovenú povinnosť oznamovať údaje.

vlastný web, vlastný eshop, prenájom eshopu, webdizajn, webdesign, vytvoriť vlastný web, vlastný eshop

Tvorba web stránky, vytvorenie web stránky

avatar
Autor: BiznisWeb.sk Spolu s našimi klientmi vyvíjame redakčný systém (CMS) FLOX pre tvorbu e-shopu a webstránok. Svoj prvý e-shop či webstránku si u nás vytvoríte rýchlo a jednoducho aj bez programátora a grafika. Bez problémov k nám premigrujete i svoj zabehnutý e-shop. Vyskúšajte si zadarmo, ako to u nás funguje.

Stiahnite si aktualizovaný e-book o podnikaní na internete

Ako a v čom začať podnikať