Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Event marketing

event marketingEventy nás v dnešnej dobe sprevádzajú na každom kroku – vo väčších nákupných centrách, konferenciách, seminároch, módnych prehliadkach, filmových premiérach …, dokonca aj vianočný firemný večierok sa považuje za event. Firmy sa predháňajú vo využívaní tohto progresívneho marketingového nástroja, ktorý dokáže veľmi efektívne osloviť zákazníkov – pôsobí totiž na všetkých 5 zmyslov. Dokonca navodzuje tzv. synergický efekt – 100x opakovaná informácia sa stáva pravdivou.

Podľa Wohlfeila a Whelana môžeme event marketing definovať ako „interaktívnu komunikáciu hodnoty brandu poriadaním marketingových udalostí, ako tridimenzionálnych hyperrealít prepojených s danou značkou, do ktorých sú zákazníci aktívne zapojení na behaviorálnej úrovni, a ktoré by mali vyústiť do vytvorenia emocionálneho puta k značke.“

Niektoré definície charakterizujú event marketing ako „nástroj zážitkového marketingu, ktorý sa zameriava na tvorbu zážitkov spotrebiteľa“ a pod.

Vzhľadom k faktu, že vymedzenie pojmu event marketingu nie je jednotné, nájdeme medzikontinentálne rozdiely, najmä medzi Amerikou a Európou.
Kým v Amerike zastrešuje event marketing aj sponzoring, trade show, rôzne road show a pod., v našich podmienkach sa jedná predovšetkým o interakciu medzi zákazníkom a firmou alebo značkou a o prehĺbenie vzťahu so zákazníkom.

Charakteristické znaky Event marketingu

Podľa Wohlfeila a Wehlana sa event marketing vyznačuje:
1. Dôrazom na zážitkovosť – ak niečo zažijeme „na vlastnej koži“, pôsobí to na nás oveľa intenzívnejšie ako informácie “ z druhej ruky“.
2. Interaktivitou – vďaka eventom vytvárame priestor na interakciu a osobný dialóg medzi účastníkmi podujatia a zástupcami značky.
3. Vlastnou réžiou – len tak získa spoločnosť maximálnu kontrolu nad sprostredkovaním zmyslových zážitkov zákazníkom.
4. Dramaturgiou – len unikátna a kreatívna dramaturgia dopomáha k vytvoreniu pozitívneho image. Čím viac sa event marketingová stratégia odlišuje od každodennej reality, tým väčší má vplyv na nákupné správanie zákazníka.

Eventy delíme podľa obsahu, cieľovej skupiny, konceptu, sprievodného zážitku a miesta.

Eventy podľa obsahu:
· pracovné – napr. školenia
· informatívne – napr. prezentácia nových produktov alebo služieb
· zábavné – koncerty, športové akcie a iné činnosti zamerané na dlhodobé budovanie image

Eventy podľa cieľových skupín:
· verejné – organizované pre osoby, ktoré nie sú v žiadnom zmluvnom vzťahu, napr. veľtrhy, výstavy
· firemné – organizované pre interné cieľové skupiny, napr. firemné a výročné party atď.

Eventy podľa konceptu:
· eventy využívajúce príležitosti – napr. deň otvorených dverí
· produktové/brand eventy – zamerané na budovanie dlhodobého emocionálneho vzťahu k značke
· image-ové – synergické pôsobenie image miesta a náplne eventu, kt. sú v súlade s hodnotami spájanými so značkou alebo produktom
· viažuce sa na know-how – demonštrujú napr. prevratné technológie alebo unikátne vlastnosti produktu
· kombinované – ľubovoľná kombinácia vyššie uvedených konceptov, kt. sa prispôsobuje času, miestu a príležitosti.

Eventy podľa sprievodného zážitku – kultúrne, športové, charitatívne …

Eventy podľa miesta – exteriérové, interiérové.

Úspech eventu závisí od správneho nadefinovania štyroch P:

1. Product – čo sa týka produktu, najlepšiu návštevnosť a najväčší úspech získavajú akcie s niekoľkoročnou tradíciou – napr. X-tý ročník odovzdávania filmových cien a pod. V prípade, že poriadate event bez dlhoročnej tradície, stavte na propagáciu založenú na jedinečnosti. Event by mal zdôrazniť, akú hodnotu ponúka produkt – napr. maximálny komfort, zvýšenie produktivity atď.

2. Price – či sa jedná o event s plateným vstupom alebo bez vstupného sa odvíja napr. aj od samotnej cieľovej skupiny.

3. Place – samotná lokalita akcie ovplyvňuje úspech, návštevnosť a charakter akcie.

4. Promotion – po samotnom produkte sa jedná o druhý najdôležitejší faktor úspechu. Predstavuje tvorbu povedomia o evente, vzbudenie túžby zúčastniť sa eventu a zhodnotenie finančnej a časovej investície.

Pozitíva Event marketingu

· budovanie lojality a vytvorenie dlhodobého vzťahu so zákazníkmi
· eliminovanie odchodu zákazníkov ku konkurencii
· transformácia náhodných spotrebiteľov na zákazníkov
· stimulácia zákazníkov k ďalším nákupom
· formovanie nákupného správania a návykov zákazníkov
· podpora budovania image firmy, produktu, značky
· zvyšovanie povedomia o značke
· posilnenie značky v rámci konkurenčného boja
· priama a cielená marketingová komunikácia
· prepojenie propagácie so zábavou a spoločenskou aktivitou

Elektronický event marketing

Z pohľadu majiteľov www stránok a internetových obchodov môžeme hovoriť o elektronickej verzii event marketingu, ktorá využíva internet k šíreniu reklamného posolstva. Jej cieľom je získať pozornosť zákazníka a presvedčiť ho, aby prezentáciu alebo informáciu dopozeral, resp. dočítal až do konca.

Benefity elektronického Event marketingu:
· samotným koncovým zákazníkom prináša napr. dostupnosť služby v akomkoľvek okamihu, nižšie náklady na rezerváciu/platbu akcie, dostatok informácií potrebných k finálnemu rozhodnutiu z pohodlia domova
· pre zadávateľov kampaní sa jedná napr. o nasledujúce výhody:

  • umožňuje realizovať kampaň bez geografického obmedzenia
  • úspora finančných nákladov
  • možnosť presného zacielenia
  • nonstop dostupnosť a jednoduchá analýza feedbacku

Nástroje online Event marketingu

1. Event-triggered e-mail – pojem označuje email zasielaný potenciálnym zákazníkom, ktorí na e-shope v minulosti nakúpili, resp. navštívili www stránky. Event triggered mail je zameraný na konkrétnu akciu – napr. získanie narodeninovej zľavy, zľavového kupónu … a využíva údaje, ktoré používatelia vyplnili v rámci registrácie a pod.
2. E-bulletin – výhodou sú nízke náklady a taktiež fakt, že adresáti dobrovoľne poskytli svoju e-mailovú adresu, takže súhlasili s jeho obdržaním.
3. Diskusné skupiny – pred prezentovaním eventu je najprv vhodné získať o účastníkoch diskusie čo najviac informácií, až potom môžete informovať o vašom evente.
4. Webinár – aj „obyčajný seminár“ alebo konferencia môžu pomôcť spropagovať event.
5. Reklamné spoty – napr. videoreklamy v rámci PPC kampaní.

Ako na online Event marketing?

1. Nevyhnutnosťou je samotná www stránka informujúca o evente.
2. Pred, počas, aj po evente nezabúdajte na sociálne médiá. Umožnite potenciálnym účastníkom eventu stiahnuť si propagačné materiály, prezentácie, štatistiky, rozhovory s hlavnými protagonistami a pod.
3. Využite tlačové agentúry a informujte o evente napr. aj newsletterom, prostredníctvom PR a blogov.
4. Pridajte event aj do databáz podujatí – napr. podujatia.sk alebo na miestnych weboch.
5. Stavte na Word of Mouth – oslovte blogerov alebo vašich klientov a požiadajte ich, aby vám pomohli šíriť informácie o pripravovanom podujatí.
6. Počas eventu umožnite návštevníkom zapojiť sa do online diskusie.
7. Po skončení eventu sa snažte získať feedback, požiadajte účastníkov, aby uploadovali svoje fotky a zdieľali ich pod konkrétnym hashtagom na sociálnych sieťach.

Poznámka: článok bol publikovaný v magazíne Manazerskecentrum.sk

 

TIP: Chystáte event a chcete, aby dopadol na výbornú? Prečítajte si komplexný návod, ako zorganizovať úspešné podujatie.

 

Zdroj:
Šindler, P.: Event Marketing v zemích českých. Event&Promotion, 2006/07
Wohlfeil, M., Whelan, S.: Consumer Motivations to Participate in Event-Marketing Sttategies. Journal of Marketing Management, vol.22

https://rabatt.events/sk/ako-zorganizovat-podujatie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Event_marketing

http://planujemevent.sk/2012/05/23/online-event-marketing-infografika/

http://www.clickz.com/clickz/column/1695112/online-event-marketing-strategies

http://www.webopedia.com/TERM/E/event_triggered_e_mail.html

http://www.toprankblog.com/2011/01/maximize-event-marketing/

Banner pre tvorbu web stránky

Tvorba web stránky, tvorba eshopu banner

avatar
Autor: BiznisWeb.sk Spolu s našimi klientmi vyvíjame redakčný systém (CMS) FLOX pre tvorbu webstránky a e-shopu. Svoj prvý e-shop či webstránku si u nás vytvoríte rýchlo a jednoducho aj bez programátora a grafika. Bez problémov k nám premigrujete i svoj zabehnutý e-shop. Vyskúšajte si, ako to u nás funguje na 30 dní zadarmo.

Diskusia k článku

Všetky dôležité informácie o podnikaní na internete, inšpiratívne príbehy a tipy od úspešných e-shopárov nájdete aj v našom ebooku Ako a v čom začať podnikať

Ako a v čom začať podnikať