Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Registrácia informačných systémov e-shopov na Úrad na ochranu osobných údajov SR

paragraphVšetci majitelia e-shopov POZOR! Počuli ste už o tom, že do konca roka 2013 musí byť každý e-shop manipulujúci s osobnými údajmi (či už pri registrácii do internetového obchodu alebo pri registrácii k odberu noviniek mailom) zaregistrovaný na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky?

Ak nie, práve pre vás je určený dnešný článok.

Čo zákon č.122/2013 Z.z. pre mňa znamená?

Uvedený zákon nahradil zákon č. 428/2002 a v praxi vám z neho vyplývajú viaceré povinnosti:

  1. uzatvoriť písomnú zmluvu medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom osobných údajov (za osobné údaje považujeme akékoľvek údaje konkrétnej osoby, na základe ktorých ju môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať)
  2. spracovať osobné údaje len v určenom rozsahu – napr. požadovať meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, email a to na základe súhlasu od danej osoby (napr. ako políčko v objednávke, kedy zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami e-shopu)
  3. osobné údaje likvidovať tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu
  4. prijať nevyhnutné opatrenia na ochranu osobných údajov vašich zákazníkov a vypracovať o nich dokumentáciu, následne kompetentné osoby dostatočne poučiť, resp. zaškoliť a o poučení vyhotoviť písomný záznam
  5. zodpovedná osoba musí navyše absolvovať skúšku na úrade
  6. registrovať informačný systém, prostredníctvom kt. spracovávate osobné údaje, na úrade (v prípade, že máte zodpovednú osobu, kt. túto činnosť za vás realizuje, nie je potrebná registrácia)
  7. viesť evidenciu informačných systémov, na ktoré sa povinnosť registrácie na úrade nevzťahuje

Ako môžem žiadosť vyplniť?

Žiadosť je možné vyplniť elektronicky alebo ručne. Formuláre nájdete tu.

Ak sa rozhodnete pre elektronickú verziu, je nutné zabezpečiť si zaručený elektronický podpis a vyplnenú žiadosť zaslať na elektronickú podateľňu. V prípade, že zvolíte druhú možnosť, je nutné žiadosť vytlačiť a po vyplnení opečiatkovať a podpísať. Žiadosť je nutné zaslať doporučene poštou.

Je treba niečo platiť?

Súbežne s odoslaním žiadosti je nutné uhradiť aj správny poplatok vo výške 20 €, pokiaľ sa jedná o registráciu informačného systému alebo zmeny v registrácii. Ak sa jedná o osobitnú registráciu informačného systému alebo jej zmeny, pripravte si 50 €. V prípade, že poplatok neuhradíte, registrácia informačného systému alebo požadovaná zmena nebudú vykonané.

Ako mám zaplatiť?

Máte na výber z 2 možností:

  1. platba prevodom na účet štátnej pokladnice – pokyny k platbe nájdete tu
  2. poštovou poukážkou (následne je treba zaslať kópiu dokladu o zaplatení)

Ako mám tlačivo vyplniť?

Úrad na ochranu osobných údajov SR pripravil akýsi „vzor„, ktorý je zároveň návodom a odporúčaním na vyplnenie potrebného tlačiva. Vzor nájdete tu. Pokyny k vypĺňaniu žiadosti nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Aké sú sankcie, ak povinnosti z uvedeného zákona odignorujem?

Podľa §68 vám môže byť udelená pokuta vo výške od 300 – 300 000 €.

V prípade nejasností alebo otázok kontaktujte kompetentných pracovníkov.

 

Registráciou e-shopu na Úrad na ochranu osobných údajov SR to však nekončí. Na váš internetový obchod musíte na viditeľné miesto uviesť informáciu o tom, že ste na úrade zaregistrovaní a pod akým číslom, rovnako je potrebné zverejniť aj prehlásenie, že so získanými osobnými údajmi narábate v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov:

ochrana-ou-prax

príklad prehlásenia internetového obchodu v súvislosti s ochranou osobných údajov

V ČR je situácia rovnaká.

Viac informácií sa dozviete na nižšie uvedených linkoch:

http://weblog.shopio.cz/jak-prodavat-na-e-shopu/legislativni-pozadavky-na-e-shop-i/

http://blog.simplia.cz/povinnosti-e-shopu-aneb-jak-nedostat-pokutu http://business.center.cz/business/pravo/zakony/oou/

http://www.uoou.cz/uoou.aspx

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=31&loc=487

http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30&loc=503 http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=31

vytvoriť www stránku, vytvoriť eshop

Tvorba www stránky

Zdroj:

http://www.manazerskecentrum.sk/clanok/ezisk-vas-novy-projekt-ochrana-osobnych-udajov.htm

http://www.amso.sk/a/1106/povinna-registracia-uz-aj-pre-e-shopy-a-vernostne-programy/

http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/NavodNaVyplnenie.pdf

http://www.porada.sk/t221195-eshop-ochrana-osobnych-udajov.html

avatar
Autor: Jana Kvasnicová V BiznisWebe pracujem od r. 2009, začínala som na supporte, kde som mala skvelú príležitosť zoznámiť sa s reálnymi potrebami a otázkami podnikateľov či majiteľov e-shopov a webstránok. A preto sa snažím hľadať také témy, ktoré vám ponúknu užitočné odpovede. Máte iný názor? Budem vďačná za váš feedback - kvasnicova@irisoft.sk :)

Diskusia k článku

Všetky dôležité informácie o podnikaní na internete, inšpiratívne príbehy a tipy od úspešných e-shopárov nájdete aj v našom ebooku Ako a v čom začať podnikať

Ako a v čom začať podnikať