Blog o podnikaní na internete
Poradca úspešného podnikateľa

Import doplnkových polí a preklad popisu produktov s Flox 2.0 zvládnete ľavou zadnou!

IMPORT DOPLNKOVÝCH POLÍ

Horko-ťažko ste si naplnili e-shop a teraz potrebujete aktualizovať alebo pridať doplnkové polia?

S Flox 2.0 a excelom je to hračka!

Stačí, ak si pripravíte excelovský súbor s názvom additionalFields, ktorý bude obsahovať tieto stĺpce:

import doplnkových polí, import doplnkových polí flox 2.0

 • import_code – Váš vlastný kód produktu, ktorý používate pri importoch
 • product_id – číslo, ktoré pridáva produktu systém. Zístíte ho, ak si spravíte export produktov. Upozornenie: Ak chcete robiť import podľa stĺpca import_code, stĺpec product_id vymažte, alebo doň musíte zadať údaje. Systém berie prioritne stĺpec product_id.
 • product_info – názov produktu, slúži ako pomôcka pre nás na identifikovanie produktu.
 • ID (field_id) a názov doplnkového poľa 1 – zadávajte v tvare napr. 58-rozmery, 59-materiál ID je povinný údaj, podľa ktorého systém identifikuje doplnkové pole v prípade, že by dve mali rovnaký názov. Názov má informatívny charakter. ID zistíte, ak si urobíte export produktov so súvisiacou tabuľkou VARIANTY. Potrebné ID sa tu nachádza v stĺpci field_id.
 • ID a názov doplnkového poľa 2
 • prípadne ďalšie ID a názvy doplnkových polí

Ak používate excelovský súbor, ktorý ste získali vyexportovaním z e-shopu, odstráňte pred importom všetky hárky okrem additionalFields!

Súbor uložte ako .xls a nahrajte do NASTAVENIA / IMPORT,EXPORT / SPRIEVODCA, vyberte import a Additional fields

import doplnkových polí do flox 2

Importovať je možné doplnkové polia typu:

 • checkbox
 • select
 • radio
 • textfield

pred importom však doplnkové polia musíte vytvoriť v NASTAVENIA / PRODUKTY / DOPLNKOVÉ POLIA!

Ak potrebujete importovať viac hodnôt ku konkrétnemu produktu, zvoľte doplnkové pole typu checkbox – zaškrtávacie políčko a jednotlivé možnosti oddeľte bodkočiarkou ( ; ) – napr. plátno;doska;papier

V prípade, že potrebujete dáta aktualizovať, systém pri každom novom importe pôvodné hodnoty nahradí novými.

Vďaka importu doplnkových polí je možné pridať i novú hodnotu doplnkových polí, ktorú ešte nemáte vytvorenú v NASTAVENIA – Produkty – Doplnkové polia. Napr. v poli „materiál“ chýba hodnota „papier“. Hodnotu „papier“ môžete priamo importovať cez XLS. Táto hodnota sa po importe automaticky pridá aj do administrácie.

Návod pre prácu s doplnkovými poliami nájdete na našich stránkach.

Návod pre import doplnkových polí je taktiež k dispozícii v našom FAQ.

IMPORT PRODUKTOV DO JAZYKOVEJ VERZIE – preklad popisu produktov

Excel vám značne uľahčí aj tvorbu jazykovej verzie.

Preložiť alebo zmeniť môžete stĺpce: title, title_tag, short, long, keywords, description, main_category, price.

Na identifikovanie meny a jazykovej verzie slúži stĺpec language, tu stačí doplniť malými písmenami kód jazyka (napr. cz pre českú jazykovú verziu, en pre anglickú jazykovú verziu).

Význam jednotlivých stĺpcov nájdete tu: Export produktov.

Ako identifikátor produktu slúžia stĺpce product_id alebo stĺpec import_code. Pri importe stačí zadať jeden z nich. Pre jazykovú verziu je ďalším povinným identifikátorom stĺpec language.

Identifikátor produktu = údaj, na základe ktorého sa produkt identifikuje v systéme a teda aj aktualizuje. Je dôležité, aby identifikátor bol rozdielne číslo pre každý produkt.

Postup:

1. Produkty je potrebné najskôr pridať do hlavnej jazykovej verzie, buď cez administráciu webu manuálne, alebo cez XLS import.

2. Ak už produkty v hlavnej jazykovej verzii máte, musíte ich nakopírovať do novej jazykovej verzie. Je možné to urobiť:

 • manuálne cez administráciu (Návod na pridanie produktov do jazykovej verzie nájdete tu: jazyková verzia webu)
 • pomocou XLS importu. (Poznámka: Kopírovanie i preklad produktov je možné urobiť v jednom XLS importe. Produkt do jazykovej verzie nakopírujete vyplnením stĺpca main_category).

3. Pripravte si XLS súbor:

 • Ak používate ako identifikátor import_code (t.j. Váš vlastný kód produktu, napr. ID číslo od dodávateľa), tak môžete rovno pripraviť aj XLS súbor pre cudzí jazyk. (identifikátorom bude teda stĺpec import_code). K tomuto stĺpcu pridajte ostatné tak, ako sú uvedené v návode nižšie.
 • Ak chcete pracovať s product_id, urobte najskôr export produktov (v Nastavenia / Import, Export / Sprievodca vyberte Export, XLS a Produkty). Tu zistíte product_id nových produktov, ktorý použijete na ich identifikáciu.

Vo vyexportovanom súbore:

 • preložte potrebné údaje (stĺpce title, title_tag, short, long, keywords, description, main_category),
 • zmeňte cenu, ak jazyková verzia vyžaduje inú menu (stĺpec price). Cena sa udáva bez DPH.
 • pridajte stĺpec language, tu doplňte kód jazyka (cz, en, de, pl atď.),
 • v stĺpci main_category dokážete rovno priradiť produkty do kategórií jazykovej verzie (napr. v hlavnej slovenskej jazykovej verzii používame kategóriu /oblecenie/nohavice, tak potom v českej verzii e-shopu to bude kategória /cz/obleceni/kalhoty)

Poznámka: V Exceli, ktorý slúži len na preklad produktov do jazykovej verzie už nemusíte uvádzať produkty z hlavnej jazykovej verzie.

4. Upravený súbor uložte vo formáte .xls (hárok musí byť pomenovaný products) a nahrajte ho v Nastavenia / Import,Export / Sprievodca, tu vyberte Import a následne Produkty.

Podrobnejší návod na nahrávanie importovaného súboru do systému nájdete tu: Import produktov do e-shopu.

Vzorový súbor na import produktov do jazykovej verzie (kliknite na nasledujúci odkaz):

Import produktov do českej jazykovej verzie – príklad.

Aktuálne novinky o CMS Flox 2.0 nájdete na našich stránkach.

Novinky zo sveta internetového marketingu, SEO, PPC nájdete na našom blogu o podnikaní na internete.

avatar
Autor: BiznisWeb.sk Spolu s našimi klientmi vyvíjame redakčný systém (CMS) FLOX pre tvorbu webstránky a e-shopu. Svoj prvý e-shop či webstránku si u nás vytvoríte rýchlo a jednoducho aj bez programátora a grafika. Bez problémov k nám premigrujete i svoj zabehnutý e-shop. Vyskúšajte si, ako to u nás funguje na 30 dní zadarmo.

Diskusia k článku

Všetky dôležité informácie o podnikaní na internete, inšpiratívne príbehy a tipy od úspešných e-shopárov nájdete aj v našom ebooku Ako a v čom začať podnikať

Ako a v čom začať podnikať